Avgifter og fakturarutiner

Dette er regelverkets vedlegg om avgifter slik det vil se ut fra 1. mai 2005.

Det skal betales registreringsavgift og årsavgift for hvert domenenavn. Registraren får en samlefaktura fra UNINETT Norid for alle domenenavnene han har ansvaret for. Det er registrarens oppgave å viderefakturere til hver enkelt abonnent.

Avgift og depositum for nye registrarer

Nye registrarer må betale et gebyr på 5 000 kroner til dekning av kostnader knyttet til etablering og videre administrasjon av registraravtalen. I tillegg må Norid ha et depositum på minst 10 000 kroner som en sikkerhet for mulig økonomisk mislighold. Når pengene er innbetalt sender vi ut et papirbasert avtaledokument for signering.

En registrar må i løpet av et år enten registrere minimum 40 domener eller være registrar for minimum 40 domener.

Registreringsavgift

Dette er en engangsavgift som dekker våre kostnader i forbindelse med domenesøknaden. I tillegg vil registraren ta seg betalt for sitt arbeid med søknaden og med å få domenet teknisk operativt. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domenesøkerne skal betale vil variere. Registreringsavgiften til Norid er 200 kroner.

Årsavgift

Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker våre løpende kostnader i forbindelse med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Avgiften faktureres den registraren som fornyer domeneabonnementet på vegne av abonnenten. De fleste registrarer vil i tillegg ta seg betalt for det arbeidet de har utført i forbindelse med vedlikehold av registrert informasjon knyttet til domenet. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere. Årsavgiften til Norid er 50 kroner.

Årsavgiften for det første året dekkes gjennom registreringsavgiften.

Betalingsbetingelser

Fakturering for nye registreringer skjer per måned på etterskudd. Det vil si at faktura for nye domener vil bli tilsendt i starten av måneden etter registreringen ble gjort.

Årsavgiften betales på forskudd hvert år. Den faktureres samme måned som domenet opprinnelig ble registrert.

Begge avgiftene har forfall per 30 dager. Tiltak dersom faktura ikke betales er dekket i registraravtalen med den enkelte registrar.

For domener der abonnementet forfaller uten at det blir fornyet av en registrar varsles juridisk kontakt for domenet per epost om at han må finne en registrar som kan fornye abonnementet innen 60 dager. Etter denne fristen slettes domenet. Norid er ikke ansvarlig hvis registraren ikke fornyer et domene (selv om abonnenten har betalt til registraren) og domenet blir slettet.

Prisendringer varsles med to måneders frist.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere