Endring av navnepolitikken 27. februar 2006

Endring av vedlegg A

I forbindelse med liberaliseringen av regelverket i 2001, ble en rekke navn satt på forbudtlista av statsrettslige hensyn. Kategorien «forbudt av nasjonale hensyn» er nå under avvikling. På grunn av den spesielle statusen navnene hadde da de ble forbudt kan navnene kun registreres av den institusjonen som er oppgitt i vedlegg A i avviklingsperioden.

Avviklingsperioden er 5 år. Navn som registreres i denne perioden fjernes fortløpende fra vedlegg A og har etter dette ikke en spesiell status. Navn som gjenstår når avviklingen er over, vil fjernes fra vedlegg A i henhold til vanlig prosess.

Norid offentliggjør samtidig et dokument som beskriver retningslinjer for endring av vedlegg A. Retningslinjene har vært behandlet av Norids rådgivende organ, Norpol.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere