Endring av regelverket 3. juli 2006

I forbindelse med en gjennomgang av regelverket for .no gjennomføres det en del mindre endringer i noen av vedleggene.

Endring av vedlegg A

Det er kommet et vedtak om at Porsanger kommune skal være trespråklig og dermed ha tre offisielle navn. Dette medfører at følgende navn legges på Norids liste over forbudte og reserverte navn (vedlegg A):
porsanki

Innlegging av nye navn på forbudtlista vil i henhold til vanlig prosedyre ikke skje med tilbakevirkende kraft. Det betyr at navn som allerede er registrert ikke vil fjernes selv om de blir plassert på lista. Dersom navnet slettes vil det være sperret fra nyregistrering. Overføring av navn regnes som nyregistrering i denne sammenhengen.

Vedlegg A med tilhørende retningslinjer for endring av vedlegget har gjennomgått en språkvask.

Endring av vedlegg B

Kommunene Skjerstad, Ølen og Tustna er blitt sammenslått med andre kommuner og eksisterer dermed ikke lenger som kommunenavn. Dette medfører endringer i det geografiske navnetreet for .no (vedlegg B).

Domenene skjerstad.no, olen.no og ølen.no fjernes dermed fra vedlegg B. Dette betyr at det ikke lenger kan registreres underdomener under disse. I tillegg vil domenene bli fjernet fra vedlegg A i henhold til vanlig prosedyre når dette er hensiktsmessig. Hvis det blir åpnet for nummerdomener i løpet av 2006 vil domenene nevnt over bli frigitt samtidig. Dersom det ikke blir åpnet for registrering av nummerdomener, vil vi gjennomføre en egen prosess i løpet av høsten der disse domenene frigis. Før domenene frigis fra vedlegg A, vil Norid varsle om dette på vanlig måte.

Tustna.no har et underdomene registrert og fjernes derfor kun fra vedlegg B. Hvis underdomenet på et senere tidspunkt blir slettet av abonnenten, vil domenet også bli fjernet fra vedlegg A i henhold til vanlig prosedyre.

Endring av vedlegg E

Sogn fikk for noen år siden en egen unntaksregel i vedlegg E som tillater dem å registrere domenenavn selv om de er registrert med organisasjonsform Annen Juridisk Person (ANNA). Statistisk Sentralbyrå har opplyst at alle sogn i Norge er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsformen «Kirkelig Fellesråd». Det betyr at unntaket som er gitt ikke er nødvendig, og det fjernes herved.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere