Endring av regelverket 14. mai 2007

I forbindelse med en gjennomgang av regelverket for .no, gjennomføres det en del mindre endringer.

Presisering av 5.1

Gammel ordlyd:
5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må ha norsk postadresse.

Ny ordlyd:
5.1 Søker må være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret, se liste over hvilke organisasjonsformer som kan søke (vedlegg E). Organisasjonen må drive reell virksomhet og/eller ha aktivitet og realitet i henhold til opplysninger oppgitt i Enhetsregisteret, og må dokumentere sin reelle eksistens dersom Norid krever slik dokumentasjon. Organisasjonen må ha norsk postadresse.

Endring av vedlegg B

Domenenavnet salat.no er slettet fra den som i sin tid registrerte det, og navnet tas nå i bruk i det geografiske navnetreet. Dette vil si at det fra 14. mai 2007 vil finnes føgende varianter av navnet Saltdal i det geografiske navnetreet:

saltdal.no/ sálát.no/ sálat.no salat.no

Endring av vedlegg H og J

Det er nå mer enn tre år siden domeneklagenemnda ble opprettet, og vedleggene H og J endres derfor til å henvise til tre års klagefrist i stedet for datoen 1. oktober 2003.

Gammel ordlyd i begge vedlegg:
1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneabonnent må delta i klageprosessen dersom domenenavnet ble registrert etter 1.oktober 2003. Klager på navn som er registrert får 1. oktober 2003 vil bli avvist.

Ny ordlyd i begge vedlegg:
1.1 Hvilke registreringer som kan påklages til domeneklagenemnda

En domeneabonnent må delta i klageprosessen dersom klagen kommer innenfor klagefristen. Klagefristen er 3 år fra registrering av domenenavnet. En overføring er å regne som en sletting fulgt av en nyregistrering. Dato for overføring regnes som registreringsdato for domenet, herunder som utgangspunkt for beregning av klagefrist.

Klager som kommer inn etter at klagefristen er utgått vil bli avvist.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere