Endring av regelverket 21. januar 2008

Regelverket for .no oppdateres i tråd med at Norid har overtatt ansvaret for priv.no.

Endring av 4.2

Gammel ordlyd:
4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner

Ny ordlyd:
4.2 Kategoridomener brukes for å samle organisasjoner som har et bestemt fellesskap. For disse domenene gjelder tilleggsregler. Se oversikt over kategoridomener i tabellen nedenfor, samt tilleggsregler for kategoridomener (vedlegg C).

Kategoridomener som forvaltes av Norid
fhs.no Folkehøgskoler i Norge
vgs.no Videregående skoler i Norge
gs.[fylke].no Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge
fylkesbibl.no Fylkesbiblioteker i Norge
folkebibl.no Folkebiblioteker i Norge
museum.no Museer i Norge
idrett.no Idrettsorganisasjoner i Norge
priv.no Privatpersoner i Norge

Endring av 5.3

Gammel ordlyd:
5.3 Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn under noen av de domenene Norid forvalter. Privatpersoner kan imidlertid registrere domenenavn under priv.no.

Ny ordlyd:
5.3 Privatpersoner kan kun registrere domenenavn under kategoridomenet priv.no. For tiden er det imidlertid ikke mulig å registrere nye domenenavn under priv.no, se vedlegg C.

Endring av vedlegg C

I tabell over kategoridomener som forvaltes av Norid legges priv.no til som nederste rad.

Nytt avsnitt legges til nederst i dokumentet:

Norid ønsker å opprettholde privatpersoners mulighet til å registrere domenenavn, og har derfor overtatt driften av priv.no etter at Ventelo ikke lenger ønsket å drive dette kategoridomenet.

Før nye domenenavn kan registreres under priv.no, må et formelt regelverk på plass. Dette må skje i henhold til regelverksprosessen for .no.

Til prosessen er ferdigstilt, vil Norid stå for driften av priv.no slik at de registreringene som finnes i dag kan opprettholdes. I denne overgangsperioden vil det ikke være mulig å registrere nye domenenavn under dette kategoridomenet. Mer informasjon om prosessen.

Abonnenter som har domenenavn under priv.no og ønsker å gjøre oppdateringer, kan kontakte Norid direkte på info@norid.no.

Endring av vedlegg D

Priv.no fjernes fra tabellen over kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere