Registrerings- og årsavgiften settes opp

Fra 1. mars 2010 settes avgiftene for hhv. registrering og vedlikehold av domenenavn opp til 60 kroner. I tillegg til å dekke inn den generelle prisstigningen de siste årene, skyldes økningen at Norid er stilt overfor større krav til sikkerhet og beredskap og må redusere sine driftsunderskudd.

Vi kan samtidig informere om at vi kommer til å innføre vanlig registreringsavgift for overføring av domener fra en abonnent til en annen. Dette skjer imidlertid først etter at nytt registreringssystem er satt i produksjon.

Gammel ordlyd i prisvedlegg (tilknyttet punkt 12.1 i regelverket):

Registreringsavgift

Dette er en engangsavgift som dekker våre kostnader i forbindelse med domenesøknaden. I tillegg vil registraren ta seg betalt for sitt arbeid med søknaden og med å få domenet teknisk operativt. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domenesøkerne skal betale vil variere. Registreringsavgiften til Norid er 50 kroner.

Årsavgift

Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker våre løpende kostnader i forbindelse med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Avgiften faktureres den registraren som fornyer domeneabonnementet på vegne av abonnenten. De fleste registrarer vil i tillegg ta seg betalt for det arbeidet de har utført i forbindelse med vedlikehold av registrert informasjon knyttet til domenet. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere. Årsavgiften til Norid er 50 kroner. Årsavgiften for det første året dekkes gjennom registreringsavgiften. Registraren varsler på forhånd hvilke domener han ønsker fornyer. Domener som ikke fornyes av en registrar, vil etter flere varsler fases ut.

Ny ordlyd i prisvedlegg (tilknyttet punkt 12.1 i regelverket):

Registreringsavgift

Dette er en engangsavgift som dekker våre kostnader i forbindelse med domenesøknaden. I tillegg vil registraren ta seg betalt for sitt arbeid med søknaden og med å få domenet teknisk operativt. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domenesøkerne skal betale vil variere. Registreringsavgiften til Norid er 60 kroner.

Årsavgift

Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker våre løpende kostnader i forbindelse med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Avgiften faktureres den registraren som fornyer domeneabonnementet på vegne av abonnenten. De fleste registrarer vil i tillegg ta seg betalt for det arbeidet de har utført i forbindelse med vedlikehold av registrert informasjon knyttet til domenet. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere. Årsavgiften til Norid er 60 kroner. Årsavgiften for det første året dekkes gjennom registreringsavgiften. Registraren varsler på forhånd hvilke domener han ønsker fornyer. Domener som ikke fornyes av en registrar, vil etter flere varsler fases ut.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere