Innføring av gebyr for abonnentbytte

Fra 4. oktober innfører vi vanlig registreringsavgift for flytting (overføring) av domenenavn fra en abonnent til en annen. Dette er for å dekke de utgiftene Norid har for å behandle denne typen saker. Innføringen skjer etter at nytt registreringssystem er satt i produksjon.

Følgende setning legges til i prisvedlegg (tilknyttet punkt 12.1 i regelverket) i avsnittet om registreringsavgift:

Flytting av et domenenavn fra en abonnent til en annen består av en sletting av domenenavnet etterfulgt av en umiddelbar nyregistrering av navnet på den nye abonnenten. Ved abonnentbytte må det betales ordinær registreringsavgift.
Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere