Endring av regelverket 22. august 2011

Det innføres et nytt punkt 16.3 som presiserer Norids praksis rundt innsyn i historiske data. Det gamle punkt 16.3 renummereres til 16.4.

16.3 Historisk informasjon gjøres ikke tilgjengelig for andre enn den som var abonnent da opplysningene var aktuelle, eller ved samtykke fra denne abonnenten, med mindre annet følger av lov eller rettslig beslutning.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere