Endring av regelverket 21. august 2012

I forbindelse med at prosessen med å avgi egenerklæring automatiseres, språkvaskes og presiseres teksten i erklæringen.

I en overgangsperiode fra 21. august til 31. desember 2012 vil både gammel og ny versjon være gyldig. Fra og med 1. januar 2013 er det kun versjon 2.0 av egenerklæringen som er gyldig.

Gammelt vedlegg G:
Organisasjoner, versjon 1.3 – gyldig fra 11.04.2011 – 31.12-2012
Privatpersoner, versjon 1.0 – gyldig fra 11.04.2011 – 31.12.2012

Nytt vedlegg G:
Organisasjoner og privatpersoner, versjon 2.0 – gyldig fra 21. august Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft

Sist endret i 2015 eller tidligere