Endring av regelverket 9. desember 2014

I forbindelse med innføring av DNSSEC for .no-domener, utvides «Vedlegg F: Tekniske krav til navnetjenere» med et nytt punkt.

Vedlegg F:
Nytt punkt 9:

  1. Sikring av domenenavn med DNSSEC er frivillig. For DNSSEC-sikrede domener gjelder at:
    • DS-postene som registreres hos Norid skal angi én eller flere DNSKEY-poster i den delegerte sonen.
    • Minst én av signaturene over DNSKEY-postene må være generert med en av signeringsalgoritmene Norid støtter.

    Norid må kunne validere at SOA- og NS-postene i sonen er korrekte ved å bruke minst ett av DS-/DNSKEY-parene.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere