Endring av regelverket 23. mai 2017

Til nå har KS hatt ansvaret for å drive herad.no og kommune.no, der rundt 500 domenenavn knyttet til kommuner og fylkeskommuner er registrert. Fra 23. mai vil Norid overta dette ansvaret etter avtale med KS.

De to kategoridomenene herad.no og kommune.no vil bli drevet innenfor samme ordning som de øvrige kategoridomenene som Norid forvalter. Tildelingsprinsippene som KS har satt blir videreført. Det innebærer at det bare er kommuner og fylkeskommuner som kan registrere domener her, og at de bare kan registrere navnet sitt.

Følgende endringer gjøres i regelverkets vedlegg C (Kategoridomener som forvaltes av Norid):

Opplistingen over kategoridomener Norid forvalter utvides til å inkludere kommune.no og herad.no.

Følgende tilleggsregel legges til under «hvem kan søke»:

herad.no og kommune.no: Søker må være en kommune eller fylkeskommune. Domenenavnet skal utgjøre hele, deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn.

I tillegg fjernes herad.no og kommune.no fra regelverkets vedlegg D (Kategoridomener som forvaltes av andre enn Norid).

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret 15. mai 2017