Post- og teletilsynet UNINETT
Utvidelse av det geografiske navnetreet

14. august 2002, kl 10:00 ble det åpnet for registrering av domenenavn under 477 nye stedsnavn. Alle organisasjoner som ønsker et domenenavn som viser lokal tilknytning, kan registrere seg under adressen stedsnavn.no. I tillegg kan kommuner og fylkeskommuner opprette websider med adressen www.stedsnavn.no, www.kommunenavn.no og www.fylkeskommunenavn.no.

Både kommuner, fylkeskommuner og private får utvidet mulighet til bruk av stedsnavn i internettadresser, noe mange har etterlyst. Kommuner og fylkeskommuner kan nå for eksempel lage websider med informasjon om næringsliv, friområder og turisme på en geografisk definert internettadresse, som er enkel å finne.

Lokal tilknytning

Selv om en kommune oppretter et domene www.stedsnavn.no, vil navnet være åpent for registrering av underdomener. Dermed vil Volda kommune kunne registrere et domene med adressen www.volda.no, mens Hansen AS i Volda vil kunne registrere www.hansen-as.volda.no. Registreringen under volda.no er mulig fordi domenenavnet fortsatt vil være reservert som felleseie.

Likebehandling

For å sikre likebehandling av søkere, vil Norid ha ansvaret for registrering av underdomener i det geografiske navnetreet.

Røros er blitt roros

I påvente av en teknisk standard for registrering av æ, ø og å og en del samiske tegn, må en del stedsnavn fortsatt skrives om. Det må også finnes en løsning for stedsnavn som består av flere ord. Etter innspill fra kommunene, har Norid nå valgt skrivemåte for disse navnene.

Bakgrunn for endringen av navnepolitikken

Post- og teletilsynet (PT) og Norid la den 10. november 2001 ut et forslag til nye retningslinjer for forvaltning av geografiske domenenavn under .no på åpen høring. Høringen viderefører liberaliseringen av norsk domenenavnpolitikk. Høringsdokumentet finnes i sin helhet på http://www.norid.no/regelverk/forslag/geografisk-2001/geografisk.html og i PDF-format på http://www.norid.no/regelverk/forslag/geografisk-2001/hnotat.pdf

For å sikre en mest mulig nøytral behandling av høringen valgte Norid å benytte Cap Gemini Ernst & Young AS for å analysere høringen og sammenfatte en konklusjon på grunnlag av de bidragene som ble mottatt. Analysen av høringen ligger på http://www.norid.no/regelverk/forslag/geografisk-2001/EY-georapport.html.

Cap Gemini Ernst & Youngs konklusjon var at man kan gjennomføre hovedlinjene i foreslåtte retningslinjer for forvaltning av geografiske domenenavn under .no.

I tråd med denne konklusjonen utarbeidet Norid og Post- og teletilsynet et konkret forslag til ny navnepolitikk som ivaretar retningslinjene som ble foreslått under høringen. Forslaget ligger publisert på: http://www.norid.no/regelverk/forslag/2002-05-15/navnepolitikk.html

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere