Innføring av nasjonale tegn i domenenavn

Innføringen av domenenavn med nasjonale tegn medførte en rekke endringer i regelverket for .no. Dette dokumentet beskriver bakgrunnen for endringene.

Den 19. februar 2003 la Norid ut et forslag til retningslinjer for innføring av nasjonale tegn i domenenavn. Forslaget var utarbeidet i samråd med Norpol, Norids rådgivende organ, der det blant annet sitter representanter for brukere, myndighetene og næringslivet. Norid ba interesserte organisasjoner og enkeltpersoner om å gi kommentarer til forslaget innen 22. april 2003.

Det lave antallet svar gjorde det vanskelig å bruke høringen til å trekke klare konklusjoner og Norid valgte derfor å legge stor vekt på de rådene som har kommet fra Norids rådgivende organ. I samråd med det rådgivende organet opprettholdt Norid forslaget til innføring av nasjonale tegn i domenenavn. Organet gav også innspill til en del detaljvurderinger etter høringen.

I henhold til forslaget ble det vedtatt at de nye tegnene skal dekke alle offisielle norske skriftspråk, det vil si bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Siden domenenavn med nasjonale tegn ikke vil fungere like robust som domenenavn med standardtegn, og mange abonnenter derfor vil ønske å ha begge versjonene ble antallet domenenavn som kan registreres per organisasjon økt fra 15 til 20. Samtidig ble enkelte domenenavn fjernet fra listen over forbudte/reserverte navn, og ble dermed tillatt å registrere.

I overgangsperioden til nytt regelverk skjedde tildelingen ved trekning når flere søkte om samme domenenavn. Norid mottok 43173 domenesøknader om 5083 ulike domenenavn under overgangen.

Mer om innføringen

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere