Kvoten økes fra 20 til 100 domener

30. november 2011 økes kvoten på antall domener per abonnent fra 20 til 100. Dette gjelder bedrifter og andre virksomheter med domener direkte under .no. Her finnes bakgrunnen for endringen.

På bakgrunn av signaler fra en rekke aktører om at kvoten på 20 domenenavn per abonnent ikke dekker behovet, satte Norid høsten 2010 i gang en ny evaluering av ordningen. Norid ba om råd fra Norpol i denne saken. Her sitter representanter fra privat sektor, myndigheter, internettbransjen, forbrukermyndigheter og andre relevante interessegrupper.

Norpol mente at det er behov for en endring i kvoteordningen. Medlemmene var delte i synet på en unntaksordning. Flere ønsket en slik løsning, men rådet klarte ikke i denne omgang å finne en unntaksordning som de mente oppfyller kravene som må stilles til denne. Etter Norpols syn må en eventuell fjerning av kvoten utredes nøyere før spørsmålet kan tas opp til vurdering.

Norpol konkluderte med å råde Norid til å gjennomføre en generell økning av kvoten for å dempe de umiddelbare problemene. Videre anbefalte Norpol at Norid burde starte en utredning av kvoteordningen i sin helhet.

I tråd med rådet fra Norpol, samt de signalene Norid mottok fra store aktører både i næringslivet og i det offentlige, økes kvoten til 100 domener per abonnent. For å motvirke mulige uheldige virkninger av økningen, endres ordningen med klagegebyr slik at en domeneabonnent som taper en klagesak i domeneklagenemnda, må dekke klagegebyret. Privatpersoner omfattes ikke av endringen.

Endringen gjelder fra 30. november 2011 kl. 10.00, og gjelder alle organisasjoner som registrerer eller fornyer domenenavn etter dette tidspunktet. Registreringssystemet stenges en kort periode i forkant av endringen. Systemet åpnes igjen kl. 10.00. Deretter behandles søknadene etter først til mølla-prinsippet.

På lengre sikt skal selve kvoteordningen vurderes. Dette vil først skje etter at vi har skaffet oss et erfaringsgrunnlag fra den økningen som innføres nå.

Mer om endringen

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere