Innføring av nummerdomener

13 juni 2007 åpnet Norid for domenenavn som bare består av tall, som for eksempel 123.no. Her finner du bakgrunnen for endringen.

Spørsmålet om Norid skulle åpne for registrering av nummerdomener var oppe til høring høsten 2006. I tråd med resultatet fra høringen og anbefalingene fra Norpol valgte Norid å åpne for registrering av nummerdomener under .no. Reglene for nummerdomener er de samme som for andre domenenavn.

Høringsinstansene var delt når det gjaldt valg av mekanisme for overgang til det nye regelverket, og det var ikke mulig å tilfredsstille alle. Ved utforming av regelverket skal Norid balansere interessene til ulike grupper slik at det i størst mulig grad tar hensyn til alle. Vi fulgte derfor flertallets ønske og benyttet loddtrekning uten foregående forprøving av rettigheter.

I overgangsperioden til nytt regelverk skjedde dermed tildelingen ved trekning når flere søkte om samme domenenavn. Vi mottok 6056 søknader om 976 ulike domenenavn under overgangen.

For å redusere konsekvensene for eventuelle rettighetshavere som opplevde misbruk, bestemte Norid at en som klager på registrering av et nummerdomene i løpet av de to første månedene etter innføringen og får medhold, skulle få refundert klagegebyret.

Mer om innføringen

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere