Misbruk av ordningen med loddtrekning

Ved tidligere loddtrekninger har Norid sett en økende tendens til at enkelte forsøker å misbruke ordningen for å få de domenenavnene de ønsker. Problemstillingen har vært diskutert med Post- og teletilsynet (PT) som tilsynsmyndighet for .no. PT og Norid har kommet frem til at det ved åpningen for nummerdomener er nødvendig med en innskjerping.

Norid ønsker derfor å gjøre oppmerksom på følgende:

Trekningsmekanismen er valgt for å gi alle søkere lik sjanse til å registrere de domenenavnene de ønsker seg. Organisasjoner som går sammen i grupper og søker om de samme domenenavnene, for dermed å øke sannsynligheten for å få dem på bekostning av andre søkere, bryter med grunnprinsippet i trekningen.

Hvis Norid observerer åpenbar misbruk av trekningsmekanismen, forbeholder vi oss retten til å

  1. lukke/avslå alle søknadene til organisasjonene uten at de får delta i trekningen, og
  2. sperre den registraren som sender inn søknadene

Sperring av registrarstatus vil skje dersom Norid vurderer at registraren enten åpenbart er delaktig i misbruket eller burde ha sett at hans system ble brukt til misbruk.

PT holdes løpende orientert om utviklingen i en eventuell sak om åpenbart misbruk av trekningsmekanismen.

Vi ønsker samtidig å presisere at den som skal skaffe seg et domenenavn har ansvar for at navnet ikke er i strid med norsk lov eller bryter med andres rettigheter også når det gjelder nummerdomener.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere