Nye regler for private domenenavn?

28. januar 2014 åpnet diskusjonen om hvorvidt privatpersoner skal få registrere domenenavn direkte under .no i tillegg til å registrere under kategoridomenet priv.no. Alle kan si sin mening om de nye reglene i en åpen høring, som pågår fram til 11. mars.

Problemstillingen er diskutert med det rådgivende organet for regelverksspørsmål, Norpol, der det blant annet sitter representanter for næringslivet, forbrukerne og norske myndigheter. Flertallet i Norpol anbefaler at regelverket endres slik at privatpersoner også kan registrere domenenavn direkte under .no i tillegg til at de fortsatt skal kunne registrere under priv.no. Mindretallet bestående av NHO og Den norske dataforening (DND), mener at ordningen med at privatpersoner bare skal kunne registrere under et eget kategoridomene, bør bestå. Patentstyret forholder seg nøytralt til spørsmålet.

Forslaget i høringen er basert på Norpols anbefaling.

Mer om høringen

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret i 2015 eller tidligere