Regelverk for .no (navnepolitikken)

Vedlegg K: Avgifter og fakturarutiner

1. Registreringsavgift

1.1 Dette er en engangsavgift som dekker Norids kostnader i forbindelse med domenesøknaden. Registreringsavgiften er 75 kroner inkl mva.

1.2. Flytting av et domenenavn fra en abonnent til en annen består av en sletting av domenenavnet etterfulgt av en umiddelbar nyregistrering av navnet på den nye abonnenten. Ved abonnentbytte må det betales ordinær registreringsavgift. For at et domene skal kunne flyttes til en ny abonnent, må abonnementet for domenet først være fornyet til og med dato for abonnentbyttet.

2. Årsavgift

2.1. Årsavgiften er en abonnementsavgift som dekker Norids løpende kostnader i forbindelse med kvalitetskontroll, vedlikehold og utvikling av domenetjenesten. Alle domener som skal videreføres må aktivt fornyes én gang i året. Maksimum fornyingsperiode for et abonnement er 12 måneder, minimumsperioden er én måned. Det må uansett betales full årsavgift, som er 75 kroner inkl mva.

2.2 Årsavgiften betales på forskudd hvert år. Årsavgiften for det første året dekkes gjennom registreringsavgiften.

2.3 For domener som passerer utløpsdatoen uten at det blir fornyet av en registrar, varsles juridisk kontakt for domenet per e-post om at han må finne en registrar som kan fornye abonnementet innen 60 dager fra utløpsdatoen. Etter denne fristen slettes domenet. Norid er ikke ansvarlig hvis registraren ikke fornyer et domene (selv om abonnenten har betalt til registraren) og domenet blir slettet.

3. Betalingsbetingelser

3.1 Registraren forhåndsbetaler et valgfritt beløp til Norid. Registraren kan til enhver tid følge med på egen saldo og fylle på med nye forhåndsbetalinger ved behov. Norid utbetaler ikke renter på det forhåndsbetalte beløpet.

3.2 Hver gang registraren bruker Norids registreringstjeneste til å utføre en oppgave som er belagt med avgift (registrering eller fornying av domener), trekkes saldoen for de relevante avgiftene, inklusive mva. Hvis det ikke er dekning på saldoen for oppgaven registraren forsøker å utføre, blir den avvist.

3.3 På slutten av måneden vil alle registrarer som har brukt av saldoen sin motta en kontantfaktura som viser hvor mye som er brukt og hvor mye som gjenstår av saldoen.

3.4 Prisendringer varsles med to måneders frist.

3.5 Det er registrarens oppgave å viderefakturere til hver enkelt abonnent. En registrar står fritt til å prise sine tjenester, og dette gjør at beløpet domeneabonnentene skal betale vil variere.

4. Årlig minimumsaktivitet for registraren

4.1 En registrar må i løpet av et år enten registrere minimum 40 domener eller være registrar for minimum 40 domener.

Trykk her for å se regelverket som gjelder før denne endringen trer i kraft
Sist endret 28. september 2017