Informasjon om produksjon av sonefiler

Som er del av DNSSEC-prosjektet i Norid er det utviklet en ny produksjonslinje for sonefiler.

Her kommer litt informasjon om status på sonefilproduksjonen.

 • Den nye produksjonslinjen ble satt i drift 17. desember 2013.
 • Fra oppstarten 17. desember og til 3. januar ble nye sonefiler generert og sendt gjennom produksjonslinjen under manuell kontroll.
  Sonefiler ble generert ca. annenhver time på dagtid, i arbeidstiden.
 • Siden 3. januar har produksjon av sonefiler foregått helautomatisk.
  Sonefiler genereres fire ganger om dagen, i arbeidstiden, kl. 08:00, 10:30, 13.00 og 15:30.
 • Om ikke altfor lenge satser vi på å utvide produksjonen til å kjøre 24/7.
  Før dette kan starte må vi ha noen praktiske ting på plass. Vi vil sende ut ny informasjon før denne endringen iverksettes.
 • Merk: I tillegg til automatisk produksjon kan sonefiler bli produsert til andre tidspunkter dersom det er spesielle behov.

Les mer om DNSSEC-prosjektet her.

Evt. spørsmål om DNSSEC-prosjektet kan sendes til info@norid.no.

Sist endret i 2015 eller tidligere