Avslutning av registrarforholdet

Registrarforholdet kan avsluttes på to måter; ved at registraren selv sier opp avtalen eller ved at Norid gjør det. I begge tilfeller skal kontraktforholdet avsluttes skriftlig.

Slik avslutter du registrarforholdet

  1. Send en skriftlig, signert oppsigelse til Norid per post eller som vedlegg til e-post.
  2. Sjekk at riktig kontonummer for tilbakebetaling av depositum er registrert på registrarweben. Du kan også opplyse om kontonummer på oppsigelsen.
  3. Du har en oppsigelsestid på én måned. I løpet av denne perioden forutsetter vi at du informerer kundene og bistår dem med å skaffe seg en ny registrar.

Utbetaling av depositum

Depositumet blir tilbakebetalt når alle utestående fakturaer er betalt.

Sist endret 26. januar 2016