Overføring av avtalen til ny organisasjon

Ved organisasjonsendring – fusjon eller fisjon – som fører til nytt organisasjonsnummer, kan registraravtalen ikke overføres til den nye virksomheten. Hvis endringen derimot bare gjelder selskapsform, kan avtalen overføres.

Eksempler på endring av selskapsform:

  • fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
  • fra ansvarlig selskap (ANS) til aksjeselskap

I slike tilfeller må du sende en søknad om overføring av avtalen sammen med kopi av firmaattest. Søknaden må inneholde dokumentasjon på at dette gjelder endring av selskapsform.

Ved fusjon eller fisjon må du inngå en ny registraravtale på det nye organisasjonsnummeret. Når den nye avtalen er på plass, kan domenene overføres til ny registrarhendel. Ta kontakt på info@norid.no for å få tilsendt nye avtaledokumenter.

Sist endret 26. januar 2016