Slik blir du registrar

Er det aktuelt for din virksomhet å bli registrar for Norid? På denne siden finner du informasjon om de grunnleggende kravene som stilles, og hvordan du går fram når du søker.

Som registrar er du mellomleddet mellom Norid og domeneabonnentene. Ingen kan søke direkte til oss, så dermed har registraren en svært viktig rolle i den norske domenemodellen. Din oppgave er å bidra til at domenenavnsystemet drives på en ryddig og effektiv måte i tråd med det regelverket som gjelder, og at søkere og abonnenter får rask og god hjelp.

Vilkår for å bli registrar

  • Du må drive en virksomhet med tilstrekkelig teknisk kompetanse og administrativ kapasitet.
  • Du må ha et minimum av årlig aktivitet knyttet til domenehåndtering. Kravet stilles for å holde best mulig kvalitet på tjenesten.
  • Ved oppstart må du betale et administrasjonsgebyr på 5 000 kroner og et depositum på minst 10 000 kroner. Depositumet regulerer hvor mange registreringer (nye domener, fornyinger og overføringer) du kan gjøre hver måned.

Slik søker du

  1. Send en henvendelse til info@norid.no og be om å få tilsendt avtaledokumenter. Husk å oppgi postadresse.
  2. Signér begge avtalene og returner dem til oss sammen med firmaattest.
  3. Når søknaden er behandlet, sender vi et skjema per e-post. Fyll ut skjemaet og returner det til oss.
  4. Du får tilsendt faktura for administrasjonsgebyr og depositum. Denne betales innen forfall.
  5. Innloggingsinformasjon til testsystemene sendes per e-post. Denne brukes til å gjennomføre en egen prøve du må bestå for å få tilgang til systemene.
  6. Registrarstatusen aktiveres når fakturaen er betalt og du har bestått prøven. Ditt firma inkluderes i oversikten over .no-registrarer som publiseres på våre nettsider, se under.
Sist endret i 2015 eller tidligere