Arkivere egenerklæringer

Som registrar skal du innhente egenerklæring for alle domener som du enten har registert som nye eller som en av dine kunder har overtatt fra en annen abonnent.

Frem til 2. januar 2013 fantes det to forskjellige rutiner for innhenting av egenerklæringen, og arkivering av egenerklæringen vil være forskjellig basert på hvilken rutine du benyttet. De to rutinene var:

  1. Elektronisk egenerklæring (innført 21. august 2012)
  2. Papirbasert egenerklæring (faset ut 2. januar 2013)

1. Elektronisk egenerklæring

Den elektroniske løsningen innebærer at egenerklæringen oversendes til Norid via EPP. Det totale arkivet for elektroniske egenerklæringer sentraliseres med dette til å ligge hos Norid. Det stilles derfor ingen krav til arkivering av elektroniske egenerklæringer.

2. Papirbasert egenerklæring

Alle papirbaserte egenerklæringer skal fortsatt arkiveres av registraren, også etter overgang til elektronisk egenerklæring.

Du skal oppbevare erklæringene på en slik måte og i et slikt format at det er mulig å kontrollere både at den ble signert før domenet ble registrert, og at den er signert av søkeren.

Hvis søkeren velger å sende orginalen til deg, skal du oppbevare originalen i papirform. Dersom søkeren sender deg en digital versjon, arkiverer du den digitale versjonen hos deg. Tillatte filformater er png, pdf, tif, jpeg og gif. Du kan også velge å skanne papirkopier og oppbevare disse digitalt.

Arkivet må være ordnet slik at enkelterklæringer kan hentes fram. Dette innebærer at egenerklæringene bør samles i et eget arkiv, og ikke arkiveres sammen med andre kundedokumenter.

Egenerklæringer skal ikke sendes til oss med mindre vi spesifikt ber om det.

Du skal ha det komplette arkivet for papirbaserte egenerklæringer så lenge registraravtalen gjelder. Når kontraktsforholdet avsluttes, skal hele arkivet sendes inn til oss. Dersom vi ikke mottar arkivet må vi innhente nye egenerklæringer. Kostnader i forbindelse med dette vil bli trukket fra depositumet.

På registrarweben finner du oversikt over hvilke egenerklæringer dere skal ha i papirarkivet.