Profilering som .no-registrar

Registrarer som ønsker det, kan bruke Norids .no-merker for profilering av registrarvirksomheten.

Dette gjelder .no-merkene, altså bokstavkombinasjonen .no i en sirkel. Merket er varemerkebeskyttet og må bare brukes i sin originale form. Vi understreker at logoen til UNINETT Norid AS – UNINETT-logoen med tillegget «norid» – ikke skal brukes av registrarene.

Merket kan brukes så lenge du er registrar for .no, og må fjernes hvis registrarforholdet avsluttes.

Sist endret i 2015 eller tidligere