Feilmeldinger fra registreringssystemet

Denne siden viser alle feilmeldinger som kan komme fra registreringssystemet.

Hver forekomst er organisert som følger:

  • feilkode
  • kort engelsk tekst
  • om feilen (norsk)
  • om feilen (engelsk)
  • mer om feilen på norsk

Det er ikke laget detaljerte beskrivelser for alle feilkoder, og det forekommer også at den detaljerte beskrivelsen bare finnes på engelsk. Dette er indikert i oversikten. Merk også at tekstelementer som varierer er erstattet med "…".

Alvorlighetsgrad er indikert ved ikonene feil (feil) og advarsel (advarsel eller melding).

Du kan søke internt på siden i nettleseren, vanligvis ved å trykke Ctrl+F.

Feilkode
EC000001
Beskrivelse
Internal server error
Om feilen
Intern serverfeil.
(engelsk)
Internal server error.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000002
Beskrivelse
EPP client out of sync.
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
EPP client is out of sync at network level: …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000003
Beskrivelse
Invalid EPP header
Om feilen
Ugyldig EPP-header: …
(engelsk)
EPP header is invalid: …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000004
Beskrivelse
EPP Read timeout
Om feilen
Tidsavbrudd for EPP Read: …
(engelsk)
EPP Read timeout: …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000005
Beskrivelse
Reserved extension format error
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Reserved extension format error: …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000006
Beskrivelse
No such client
Om feilen
Autentiseringsfeil. Klient […] er ukjent i databasen.
(engelsk)
Authentication error. Client […] is unknown to the registry.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000007
Beskrivelse
Wrong password
Om feilen
Autentiseringsfeil. Klient […]: Passordet kan ikke verifiseres.
(engelsk)
Authentication error. Client […]: Password could not be verified.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000008
Beskrivelse
Account disabled
Om feilen
Autentiseringsfeil. Klient […]: Kontoen er sperret.
(engelsk)
Authentication error. Client […]: Account administratively disabled.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000009
Beskrivelse
Not logged in
Om feilen
Autorisasjonsfeil. Innlogging mangler.
(engelsk)
Authorization error. Not logged in.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000010
Beskrivelse
Already logged in
Om feilen
Innlogget allerede.
(engelsk)
Already logged in.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000011
Beskrivelse
Message not polled
Om feilen
Melding med id […] er ikke blitt pollet.
(engelsk)
Message with id […] has not been polled.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000012
Beskrivelse
Too many sessions
Om feilen
Antall sesjoner har overskredet […]. …
(engelsk)
Session Limit Exceeded […]. …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000014
Beskrivelse
Resource busy
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Locking resource […] failed.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000015
Beskrivelse
EPP parse error
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Parse error at line […], column […]: …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000016
Beskrivelse
Bad command
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. "…" (expected command, hello or extension).
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000017
Beskrivelse
Command mismatch
Om feilen
Protokollfeil. Kommandoene […] og [… (…)] kan ikke brukes sammen.
(engelsk)
Protocol error. Command mismatch: […] vs. [… (…)].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000018
Beskrivelse
Attribute error
Om feilen
Protokollfeil. Attributtet […] er ugyldig eller mangler.
(engelsk)
Protocol error. Attribute […] missing or invalid.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000019
Beskrivelse
Attribute illegal
Om feilen
Protokollfeil. Attributtet […] er ulovlig.
(engelsk)
Protocol error. Illegal Attribute […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000020
Beskrivelse
Missing extension
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Mandatory extension missing for command […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000021
Beskrivelse
Unsupported extension
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Unsupported extension "… …" for command "…".
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000022
Beskrivelse
Unsupported command
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Command […] is not supported.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000023
Beskrivelse
Unsupported namespace
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Unknown/unsupported object namespace "…".
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000024
Beskrivelse
Unsupported object command
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Command […] for object […] is not supported.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000025
Beskrivelse
Unsupported command option
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Value […] on option […] for command [… (…)] is not supported.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000026
Beskrivelse
No such message
Om feilen
Melding med identitet […] finnes ikke.
(engelsk)
Message with id […] not found.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000027
Beskrivelse
No such queued message
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
No queued message with id […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000028
Beskrivelse
Message not on top
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Message with id […] not first in queue. First message has id […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000029
Beskrivelse
Access suspended
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Access temporarily suspended, administrative limit exceeded. Command/transaction […] / time frame […] / limit […]. Penalty expires […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000030
Beskrivelse
Command limit exceeded
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Command limit exceeded. Command […] / time frame […] / limit […]. Penalty expires […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000031
Beskrivelse
Transaction limit exceeded
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Transaction limit exceeded. Transaction […] / time frame […] / limit […]. Penalty expires […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000032
Beskrivelse
Session idle
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Your session appears to be largely idle. Please help preserve server resources by terminating unused sessions.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000037
Beskrivelse
Unsupported <add> operation
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. The <add> operation is not supported for this command.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000038
Beskrivelse
Unsupported <rem> operation
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. The <rem> operation is not supported for this command.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000039
Beskrivelse
Unsupported feature
Om feilen
Protokollfeil. ….
(engelsk)
Protocol error. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000040
Beskrivelse
Too many commands in session
Om feilen
For mange kommandoer i en enklet EPP sesjon.
(engelsk)
Too many commands in a single EPP session.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000041
Beskrivelse
Status update not supported
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Status update is not supported.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000042
Beskrivelse
Protocol error. Host attributes are not supported.
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Specifying hosts with <hostAttr> is not supported. Please use <hostObj>.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC000043
Beskrivelse
Invalid client address
Om feilen
Innlogging nektet for registrar […] fra adresse […].
(engelsk)
Login denied for registrar […] from client address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001001
Beskrivelse
Invalid registrar handle
Om feilen
Registrarhendel […]: Ugyldig format.
(engelsk)
Registrar handle […]: Invalid format.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001002
Beskrivelse
Permission denied
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Permission denied: Registrar […] tried to access an object belonging to registrar […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001003
Beskrivelse
Not well-formed value
Om feilen
Verdien […] for type […] er ugyldig.
(engelsk)
The value […] of type […] is not well-formed.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001004
Beskrivelse
Command denied
Om feilen
Kommando […] ikke tillatt for objekttype […] for bestilling av typen […].
(engelsk)
Command […] denied on object type […] for ticket type […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001005
Beskrivelse
Unsupported EPP field
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Field […] is not supported.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001006
Beskrivelse
Object is in use
Om feilen
Objektet […] er i bruk og kan ikke slettes.
(engelsk)
Object […] is in use and cannot be deleted.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001007
Beskrivelse
Contact use denied
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: No permission to use contact […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001008
Beskrivelse
Set facet denied
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Registrar […]: No permission to set facet […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001009
Beskrivelse
Registrar not found
Om feilen
Registrar […] finnes ikke i databasen.
(engelsk)
Registrar […] does not exist in registry.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001011
Beskrivelse
Manual inspection
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
The command has been queued for manual inspection.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001012
Beskrivelse
Current balance is too low
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Current balance is too low. Please raise your deposit.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001013
Beskrivelse
The request has been registered for lottery
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
The request has been registered for lottery. Ticket is pending.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001014
Beskrivelse
Balance low
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Current balance is …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001015
Beskrivelse
Bad password
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Bad password. …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001018
Beskrivelse
Invalid date
Om feilen
Datoen […] er ugyldig.
(engelsk)
The date […] is invalid.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001021
Beskrivelse
Protocol error. Object namespace not supported by client
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. The object namespace […] is not supported by client but is needed for the command […]
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001022
Beskrivelse
Protocol error. Conflicting object namespaces
Om feilen
Protokollfeil. Inkompatible objektnavnerom […]
(engelsk)
Protocol error. Conflicting object namespaces […]
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001023
Beskrivelse
Ticket queued for DNS check
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
The ticket has been queued for DNS check.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001024
Beskrivelse
Command completed
Om feilen
… […] har blitt ….
(engelsk)
… […] has been ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC001025
Beskrivelse
Command failed
Om feilen
Kunne ikke … … […].
(engelsk)
Failed to … … […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002001
Beskrivelse
Domain already exists
Om feilen
Domenet […] finnes i databasen allerede.
(engelsk)
Domain with name […] already exists in the database.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002002
Beskrivelse
Domain not delegated
Om feilen
Domenet […] er ikke registrert.
(engelsk)
Domain […] is not delegated.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002003
Beskrivelse
Domain is not renewable
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […] is not renewable before […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002004
Beskrivelse
Expiry date mismatch
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: ‘curExpDate’ value […] does not match the current expiry date […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002005
Beskrivelse
Invalid renewal period
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: The renewal period [… months] is not within the range [1..12 months].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002006
Beskrivelse
Domain not sponsored
Om feilen
Det tekniske ansvaret for domenet […] ligger hos registrar […].
(engelsk)
The domain […] is sponsored by […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002007
Beskrivelse
Domain already sponsored
Om feilen
Registrar […] har allerede ansvaret for domenet […].
(engelsk)
The domain […] is already sponsored by […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002008
Beskrivelse
AuthInfo mismatch
Om feilen
Autentiseringskoden […] er ugyldig for domenet […].
(engelsk)
The authInfo […] is not valid for domain […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002009
Beskrivelse
Token mismatch
Om feilen
Engangspassordet […] er ugydig for domenet […].
(engelsk)
The token […] is not valid for […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002010
Beskrivelse
Protocol error. Found both authInfo and token
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
A transfer execute can not contain both authInfo and token.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002011
Beskrivelse
Protocol error. No authInfo or token
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
A transfer execute must contain either authInfo or token.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002012
Beskrivelse
Domain has no contacts
Om feilen
Domenet […] har ingen kontakter av typen […].
(engelsk)
Domain […] has no contacts of type […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002013
Beskrivelse
Too many contacts
Om feilen
Domenet […] har for mange kontakter av typen […].
(engelsk)
Domain […] has too many contacts of type […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002014
Beskrivelse
Duplicate contact
Om feilen
Det finnes duplikater av kontakten […].
(engelsk)
Duplicate contact […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002015
Beskrivelse
Domain not in transfer
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
No active transfer process found for domain […] and registrar […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002016
Beskrivelse
Invalid renewal period
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: The renwal period is not within the range [1..12] months.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002018
Beskrivelse
Legal contact does not belong to the registrant organization
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: Legal contact […] does not belong to organization […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002019
Beskrivelse
Transfer is open
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: Transfer to registrar […] is already open.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002020
Beskrivelse
Contact without Norwegian postal address
Om feilen
Domene […]: Kontakten … […] er ikke registrert med norsk postadresse.
(engelsk)
Domain […]: The … […] does not have a Norwegian postal address.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002021
Beskrivelse
Legal contact without email address
Om feilen
Domene […]: Det er ikke registrert e-postadresse for juridisk kontakt […].
(engelsk)
Domain […]: Legal contact […] does not have an email address.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002022
Beskrivelse
Malformed domain name
Om feilen
Domenet […] er feilskrevet.
(engelsk)
Domain name […] is malformed.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002023
Beskrivelse
Too few items
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Too few …, minimum is […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002024
Beskrivelse
Too many items
Om feilen
For mange …. Maksimum er […].
(engelsk)
Too many …, maximum is […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002025
Beskrivelse
Duplicate name server
Om feilen
Det finnes duplikater av navnetjeneren […].
(engelsk)
Duplicate name server […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002026
Beskrivelse
Name server not found
Om feilen
Navnetjener […] finnes ikke i databasen.
(engelsk)
Name server […] not found in the registry.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002027
Beskrivelse
Missing registrant identity
Om feilen
Abonnenten […] har ikke entydig identitet.
(engelsk)
Registrant […] has no unique identity.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002028
Beskrivelse
Domain quota exceeded
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: Registrant with identity […] has already registered […] domains in zone […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002029
Beskrivelse
Prohibited domain
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Registration of domain […] is prohibited.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002030
Beskrivelse
Disputed domain
Om feilen
Domenet […] er under konfliktbehandling. Verken registrering eller endring av abonnent er tillatt.
(engelsk)
Domain […] is disputed. Registration and change of registrant is prohibited.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002031
Beskrivelse
Prohibited domain
Om feilen
Domene […]: Bare domenet ‘www’ kan registreres i denne sonen.
(engelsk)
Domain […]: Only the ‘www’ domain may be registered in this zone.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002032
Beskrivelse
Domain transfer cancelled
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […]: Transfer to registrar […] was cancelled. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002033
Beskrivelse
Domain transfer needs confirmation
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Transfer of domain […] needs confirmation. The ticket is pending.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002034
Beskrivelse
Invalid domain label
Om feilen
Ugyldig ledd i domenenavnet […].
(engelsk)
Invalid domain label […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002035
Beskrivelse
Invalid authInfo value
Om feilen
Verdien […] er ugyldig som autentiseringsinformasjon (authInfo). ….
(engelsk)
Invalid authInfo […]. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002036
Beskrivelse
Update prohibited
Om feilen
Oppdatering av domenet […] er ikke tillatt.
(engelsk)
Update of domain […] is prohibited.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002037
Beskrivelse
Transfer prohibited
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Transfer of domain […] is prohibited.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002038
Beskrivelse
Invalid token address
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Transfer token for domain […] cannot be sent to address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002039
Beskrivelse
No renewal period
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […] expired …. The transfer command must include a renewal period.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002040
Beskrivelse
Domain expired
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […] has expired.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002041
Beskrivelse
Too short renewal period
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […] expired …. The renewal peroid […] is too short.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002042
Beskrivelse
Domain temporarily unavailable for registration
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Domain […] is temporarily unavailable for registration. …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002043
Beskrivelse
Change of registrant
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Change of registrant needs confirmation. Ticket is pending.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002044
Beskrivelse
Billing contacts not supported
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Billing Contacts are not supported.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002046
Beskrivelse
Registrant prohibited
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
The person […] is not allowed as registrant for domains.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002047
Beskrivelse
Not Norwegian postal address
Om feilen
Kontakten … […] har ikke norsk postadresse.
(engelsk)
The … […] does not have a Norwegian postal address.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002048
Beskrivelse
Deletion date out of range
Om feilen
… er utenfor gyldig rekkevidde. ….
(engelsk)
The … date is out of range. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002049
Beskrivelse
Domain deletion prohibited
Om feilen
Sletting av domenet […] er forbudt.
(engelsk)
Deletion of domain […] is prohibited.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002050
Beskrivelse
Invalid registrant identity type
Om feilen
Abonnent med identitet av type …DOMAINNAME%].
(engelsk)
A registrant with identity type […] is not allowed for the domain […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002051
Beskrivelse
Bad authinfo value
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Bad authinfo value. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002052
Beskrivelse
Missing applicant declaration
Om feilen
Domene […]: The mandatory applicant declaration is missing in the ticket.
(engelsk)
Domain […]: The mandatory applicant declaration is missing in the ticket.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002054
Beskrivelse
Invalid version format
Om feilen
Domene […]: The format of the version parameter […] in the applicant declaration is invalid.
(engelsk)
Domain […]: The format of the version parameter […] in the applicant declaration is invalid.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002055
Beskrivelse
Accept date out of range
Om feilen
Domene […]: The accept date […] in applicant declaration is out of range.
(engelsk)
Domain […]: The accept date […] in applicant declaration is out of range.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002056
Beskrivelse
Registrar mismatch
Om feilen
Domene […]: Protocol id in applicant declaration […] differ from ticket […].
(engelsk)
Domain […]: Protocol id in applicant declaration […] differ from ticket […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002057
Beskrivelse
Version date mismatch
Om feilen
Domene […]: The version […] in applicant declaration does not match the accept date […].
(engelsk)
Domain […]: The version […] in applicant declaration does not match the accept date […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002058
Beskrivelse
Missing field
Om feilen
Domene […]: Field […] is missing in applicant declaration.
(engelsk)
Domain […]: Field […] is missing in applicant declaration.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002059
Beskrivelse
Reuse prohibited
Om feilen
Domene […]: The applicant declaration with accept date […] is already used for this domain.
(engelsk)
Domain […]: The applicant declaration with accept date […] is already used for this domain.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002060
Beskrivelse
Registrar not DNSSEC enabled
Om feilen
Domene […]: Bare DNSSEC godkjendte registrarer kan legge til eller endre DNSSEC data.
(engelsk)
Domain […]: Only an DNSSEC enabled registrar can add or change DNSSEC data.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002061
Beskrivelse
Invalid algorithm
Om feilen
Ugyldig algoritme verdi […].
(engelsk)
Invalid algorithm value […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002062
Beskrivelse
Invalid DNSSEC parameter
Om feilen
Ugyldig DNSSEC parameter verdi: […]=[…]
(engelsk)
Invalid DNSSEC parameter value: […]=[…]
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002063
Beskrivelse
Invalid digest
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Invalid digest […]. Mismatch with key.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002064
Beskrivelse
Invalid digest type
Om feilen
Ugyldig digest type […].
(engelsk)
Invalid digest type […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002065
Beskrivelse
Invalid keyTag
Om feilen
Ugyldig keyTag […].
(engelsk)
Invalid keyTag […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002066
Beskrivelse
Invalid digest length
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Invalid digest length for digest type […], length should be […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002067
Beskrivelse
DS record too long
Om feilen
DS RR post blir for lang […], maksimum lengde er 4000.
(engelsk)
DS RR record becomes too long […], maximum length is 4000.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC002068
Beskrivelse
 
Om feilen
Domenet […] er satt til sletting ….
(engelsk)
Domain […] is scheduled for deletion ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003001
Beskrivelse
Invalid name server handle
Om feilen
Hendel […] for navnetjener: Ugyldig format.
(engelsk)
Name server handle […]: Invalid format.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003002
Beskrivelse
Malformed hostname
Om feilen
Navnetjeneren […] er feilskrevet.
(engelsk)
Malformed hostname […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003003
Beskrivelse
Host already exists
Om feilen
Navnetjeneren […] er allerede registrert.
(engelsk)
The host […] is already registered.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003004
Beskrivelse
The host has no IP address
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
The host […] is a glue candidate and must be registered with at least one IP address.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003005
Beskrivelse
IP address on external host
Om feilen
Navnetjenere utenfor .no-sonen kan ikke registreres med IP-adresse.
(engelsk)
Hosts outside of the .no zone cannot be registered with IP addresses.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003006
Beskrivelse
IPv6 not supported
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Address […]: IPv6 addresses are not supported.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003007
Beskrivelse
Duplicate address
Om feilen
Det finnes duplikater av adressen […].
(engelsk)
Duplicate address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003008
Beskrivelse
Address not found
Om feilen
Adressen […] finnes ikke.
(engelsk)
Address […] not found.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003009
Beskrivelse
No such host
Om feilen
Navnetjeneren […] finnes ikke i databasen.
(engelsk)
Host […] not found in the registry.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003010
Beskrivelse
Invalid IP address
Om feilen
IP-adressen […] er ugyldig.
(engelsk)
The IP address […] is invalid.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003011
Beskrivelse
Too many host contacts
Om feilen
Navnetjeneren […] har for mange kontakter.
(engelsk)
Host […] has too many contacts.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003012
Beskrivelse
Host in use
Om feilen
Navnetjeneren […] er i bruk og kan ikke slettes.
(engelsk)
Cannot delete host […] while it is being used.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003013
Beskrivelse
The host has no IPv4 address
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
The host […] is a glue candidate and must have at least one IPv4 address.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003014
Beskrivelse
The hostname is ACE encoded
Om feilen
Navnetjeneren […] inneholder ACE-kode.
(engelsk)
The hostname […] contains ACE encoded parts.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003015
Beskrivelse
Too many IP addresses
Om feilen
Navnetjeneren […] har for mange IP-adresser.
(engelsk)
The host […] has too many IP addresses.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC003016
Beskrivelse
IP addresses not allowed
Om feilen
Navnetjeneren […] er sponset av en annen registrar enn moderdomenet. IP-adresser er ikke tillatt.
(engelsk)
The host […] is sponsored by a different registrar than its parent domain. IP addresses are not allowed.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004001
Beskrivelse
No such contact handle
Om feilen
Kontakt med hendel […] er ikke registrert.
(engelsk)
Contact with handle […] not found.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004002
Beskrivelse
Missing name
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
A contact must have a defined "name".
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004003
Beskrivelse
Invalid identity type
Om feilen
Identitetstype […] kan ikke brukes for en kontakt av typen […].
(engelsk)
Identity type […] cannot be used for a contact of type […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004004
Beskrivelse
Missing field
Om feilen
Feltet […] mangler.
(engelsk)
Field […] is missing.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004005
Beskrivelse
Zip code mismatch
Om feilen
[…] er ikke korrekt postkode for […].
(engelsk)
[…] is not the proper zip code for […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004006
Beskrivelse
Unsupported ‘disclose’ field
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Unsupported ‘disclose’ field.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004007
Beskrivelse
Double postal info
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. Only one ‘postalInfo’ section is allowed.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004008
Beskrivelse
Postal info not local
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
Protocol error. ‘postalInfo’ must be of type "loc".
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004009
Beskrivelse
Invalid contact handle
Om feilen
Kontakt-hendel […]: Ugyldig format.
(engelsk)
Contact handle […]: Invalid format.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004010
Beskrivelse
Invalid name
Om feilen
Kontaktnavnet […] er ugyldig.
(engelsk)
The contact name […] is invalid.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004012
Beskrivelse
Invalid role contact
Om feilen
En kontakt av typen […] kan ikke ha rollekontakter.
(engelsk)
A […] contact cannot have role contacts.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004013
Beskrivelse
Invalid organization affiliation
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
An organization cannot be affiliated with another organization.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004014
Beskrivelse
Invalid contact type
Om feilen
Typen […] er ugyldig for kontakten […].
(engelsk)
Invalid type […] for contact […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004015
Beskrivelse
Duplicate contact
Om feilen
Det finnes duplikater av kontakten […].
(engelsk)
Duplicate contact […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004016
Beskrivelse
Invalid address data
Om feilen
Kontaktadressen […] er ugyldig.
(engelsk)
Invalid contact address data […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004017
Beskrivelse
Country change for legal contact
Om feilen
Kontakten […] er … for domene(ne) […]. Bostedsland for kontakten kan ikke endres.
(engelsk)
Contact […] is … for the domain(s) […]. Cannot change country of residency.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004018
Beskrivelse
Organization change for legal contact
Om feilen
Kontakten […] er juridisk kontakt for domenet […]. Tilknytning til organisasjonen […] kan ikke fjernes.
(engelsk)
Contact […] is legal contact for the domain […]. Cannot remove organizational affiliation […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004019
Beskrivelse
Invalid country
Om feilen
Landkoden […] er ugyldig.
(engelsk)
Invalid country code […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004020
Beskrivelse
Duplicate contact
Om feilen
Kontakt med identitet […] finnes som […].
(engelsk)
Contact with identity […] already exists as […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004021
Beskrivelse
Missing identity
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
The field ‘no-ext-contact:identity’ is required for a contact of type […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004022
Beskrivelse
Invalid phone number
Om feilen
Telefonnummer […] er ugyldig.
(engelsk)
Invalid phone number […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004023
Beskrivelse
Invalid email address
Om feilen
E-postadressen […] er ugyldig.
(engelsk)
Invalid email address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004024
Beskrivelse
Name change not permitted
Om feilen
Kontakt […]: Endring av navn er ikke tillatt for kontakter av typen […].
(engelsk)
Contact […]: Name change not permitted for contacts of type […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004025
Beskrivelse
Too many organization affiliations
Om feilen
Kontakten har for mange organisasjonstilknytninger.
(engelsk)
Contact has too many organization affiliations.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004026
Beskrivelse
Too many role contacts
Om feilen
Kontakten har for mange rollekontakter.
(engelsk)
Contact has too many role contacts.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004027
Beskrivelse
Duplicate contact data item
Om feilen
Det finnes duplikater av kontaktdata […].
(engelsk)
Duplicate contact data item […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004028
Beskrivelse
No such contact data item
Om feilen
Kontaktdata […] finnes ikke.
(engelsk)
No such contact data item […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004029
Beskrivelse
Invalid fax number
Om feilen
Faksnummer […] er ugyldig.
(engelsk)
Invalid fax number […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004030
Beskrivelse
Invalid Norwegian zip code
Om feilen
[…] er ikke en gyldig norsk postkode.
(engelsk)
[…] is not a valid Norwegian zip code.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004031
Beskrivelse
Too many email addresses
Om feilen
Kontakten har for mange e-postadresser.
(engelsk)
The contact has too many email addresses.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004032
Beskrivelse
Unknown Identity
Om feilen
Identiteten […] ble ikke funnet i ….
(engelsk)
The identity […] was not found in ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004033
Beskrivelse
Name and identity mismatch
Om feilen
Kontaktnavnet […] stemmer ikke med data fra … (…).
(engelsk)
The contact name […] is not consistent with data from … (…).
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004034
Beskrivelse
Person ID not found
Om feilen
PersonID’en […] finnes ikke.
(engelsk)
The person ID […] was not found.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC004035
Beskrivelse
Identity change prohibited
Om feilen
Kontakten […] er i bruk som registrant. Kan ikke endre identitet.
(engelsk)
The contact […] is used as a registrant. Cannot change identity.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010055
Beskrivelse
DNS check: Duplicate NS record
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Query [NS, …] against name server […] returned duplicate NS record […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010058
Beskrivelse
DNS check: Invalid registered hostname
Om feilen
DNS-sjekk: Det registrerte tjenernavnet, […], er ugyldig.
(engelsk)
DNS check: Invalid registered hostname […] specified.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010059
Beskrivelse
DNS check: Invalid registered IPv4 address for name server
Om feilen
DNS-sjekk: Den registrerte IPv4-adressen for navnetjeneren […] er ugyldig.
(engelsk)
DNS check: Invalid registered IPv4 address […] for name server […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010060
Beskrivelse
DNS check: Invalid registered IPv6 address for name server
Om feilen
DNS-sjekk: Den registrerte IPv6-adressen for navnetjeneren […] er ugyldig.
(engelsk)
DNS check: Invalid registered IPv6 address […] for name server […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010061
Beskrivelse
DNS check: Invalid hostname in NS record
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjeneren […] returnerte ugyldig navn […] i NS-posten for domene […].
(engelsk)
DNS check: Query [NS, …] against name server […] returned invalid hostname […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010062
Beskrivelse
DNS check: Invalid MNAME in SOA record
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjeneren […] returnerte en SOA-post med ugyldig MNAME […].
(engelsk)
DNS check: Name server […] returned SOA record with invalid MNAME […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010063
Beskrivelse
DNS check: Invalid RNAME in SOA record
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjeneren […] returnerte en SOA-post med ugyldig RNAME […].
(engelsk)
DNS check: Name server […] returned SOA record with invalid RNAME […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010064
Beskrivelse
DNS check: Invalid address in A record
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjeneren […] returnerte en ugyldlig adresse […] i A-posten for navnetjener […].
(engelsk)
DNS check: Query [A, …] against name server […] returned invalid address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010065
Beskrivelse
DNS check: Invalid address in AAAA record
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjeneren […] returnerte en ugyldlig adresse […] i AAAA-posten for navnetjener […].
(engelsk)
DNS check: Query [AAAA, …] against name server […] returned invalid address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010068
Beskrivelse
DNS check: Missing NS record
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […] returnerte ikke forventet NS-post […] for domene […].
(engelsk)
DNS check: Query [NS, …] against name server […] did not return the expected NS record […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010069
Beskrivelse
DNS check: Missing A record for name server
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […] returnerte ikke A-posten […] for navnetjener […].
(engelsk)
DNS check: Query [A, …] against name server […] did not return the expected A record […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010070
Beskrivelse
DNS check: Missing AAAA record for name server
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […] returnerte ikke AAAA-posten […] for navnetjener […].
(engelsk)
DNS check: Query [AAAA, …] against name server […] did not return the expected AAAA record […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010074
Beskrivelse
DNS check: No address for name server
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […]: Ingen A- eller AAAA-poster returnert for navnetjener […].
(engelsk)
DNS check: Queries [A/AAAA, …] against name server […] returned no A- or AAAA records.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010075
Beskrivelse
DNS check: No NS records
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […]: Ingen NS-poster returnert for domene […].
(engelsk)
DNS check: Query [NS, …] against name server […] returned no NS records.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010076
Beskrivelse
DNS check: No response from name server
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: No response for query […, …] from name server […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010077
Beskrivelse
DNS check: No SOA record
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […]: Ingen SOA-poster returnert for domene […].
(engelsk)
DNS check: Query [SOA, …] against name server […] returned no SOA record.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010078
Beskrivelse
DNS check: Non-authoritative answer
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Query […, …] against name server […] returned a non-authoritative answer.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010079
Beskrivelse
DNS check: CNAME for NS in recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [A, …] returned CNAME record […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010082
Beskrivelse
DNS check: Invalid IPv4 address for name server from recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [A, …] returned invalid IPv4 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010083
Beskrivelse
DNS check: Invalid IPv6 address for name server from recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [AAAA, …] returned invalid IPv6 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010085
Beskrivelse
DNS check: Missing IPv4 address for name server in recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [A, …] did not return the expected IPv4 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010086
Beskrivelse
DNS check: Missing IPv6 address for name server in recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [AAAA, …] did not return the expected IPv6 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010087
Beskrivelse
DNS check: No address for name server in recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive queries [A/AAAA, …] returned no A- or AAAA records.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010090
Beskrivelse
DNS check: Unknown IPv4 address in recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [A, …] returned unknown IPv4 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010091
Beskrivelse
DNS check: Unknown IPv6 address in recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [AAAA, …] returned unknown IPv6 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010093
Beskrivelse
DNS check: Unknown name server
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […] returnerte uspesifisert navnetjener […] i NS-posten for domene […].
(engelsk)
DNS check: Query [NS, …] against name server […] returned unknown NS record […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010094
Beskrivelse
DNS check: Unknown IPv4 address for name server
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […] returnerte IPv4-adressen […] som ikke var spesifisert for navnetjener […].
(engelsk)
DNS check: Query [A, …] against name server […] returned unknown IPv4 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010095
Beskrivelse
DNS check: Unknown IPv6 address for name server
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […] returnerte IPv6-adressen […] som ikke var spesifisert for navnetjener […].
(engelsk)
DNS check: Query [AAAA, …] against name server […] returned unknown IPv6 address […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010096
Beskrivelse
DNS check: No TCP connection
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Name server […]: Query over TCP failed.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010097
Beskrivelse
DNS check: CNAME for name server
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Query [A, …] against name server […] returned CNAME record […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010098
Beskrivelse
DNS check: No IPv4 address for name server
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: DNS query returned no IPv4 address record(s) for name server […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010099
Beskrivelse
DNS check: No response on recursive query
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: No response on recursive query […, …]: …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010100
Beskrivelse
DNS check: Duplicate address
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […] har duplikat adresse.
(engelsk)
DNS check: Duplicate address […] found for host […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010101
Beskrivelse
DNS check: The host has no IP address
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: The host […] is a glue candidate and must be registered with at least one IP address.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010102
Beskrivelse
DNS check: Aborted
Om feilen
DNS-sjekk: Sjekken ble avbrutt. …
(engelsk)
DNS check: The check was aborted. …
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010103
Beskrivelse
DNS check: Domain not delegated
Om feilen
DNS-sjekk: Domenet […] er ikke delegert.
(engelsk)
DNS check: The domain […] is not delegated.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010104
Beskrivelse
DNS check: Recursive query returned no SOA record
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: Recursive query [SOA, …] returned no SOA record.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010105
Beskrivelse
DNS check: None of the DS records refer to a DNSKEY record in the zone
Om feilen
DNS-sjekk: Ingen av DS-postene refererer til en DNSKEY-post i sonen.
(engelsk)
DNS check: None of the DS records refer to a DNSKEY record in the zone.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010106
Beskrivelse
DNS check: NS record set has no valid RRSIGs
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […]: NS-postset har ingen gyldige signaturer.
(engelsk)
DNS check: Nameserver […]: NS record set has no valid RRSIGs.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010107
Beskrivelse
DNS check: SOA record has no valid RRSIGs.
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […]: SOA-post har ingen gyldige signaturer.
(engelsk)
DNS check: Nameserver […]: SOA record has no valid RRSIGs.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010108
Beskrivelse
DNSKEY record set has no valid RRSIGs.
Om feilen
DNS-sjekk: Navnetjener […]: DNSKEY-settet har ingen signaturer som validerer med en DNSKEY som er referert til av en DS-post.
(engelsk)
DNS check: Nameserver […]: DNSKEY record set has no RRSIGs which validate with a DNSKEY referred to by the DS records.
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC010109
Beskrivelse
DNS check: Inconsistent records found on domain nameservers.
Om feilen
Denne teksten finnes kun på engelsk
(engelsk)
DNS check: The record […] was found on nameservers […] but not on […].
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC020001
Beskrivelse
Missing form
Om feilen
Norid har ikke mottatt korrekt registreringsskjema for domenet […]. ….
(engelsk)
Norid has not received a correct registration form for this domain […]. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC020002
Beskrivelse
Form mismatch
Om feilen
Innholdet i skjemaet stemmer ikke med registrerte data. ….
(engelsk)
The content of the form does not match the registered data. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC020003
Beskrivelse
Signature error
Om feilen
Skjema er ikke signert av den som er juridisk kontakt for domenet […]. ….
(engelsk)
The form is not signed by the legal contact for this domain […]. ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Feilkode
EC020004
Beskrivelse
Generic error
Om feilen
Generisk feil: ….
(engelsk)
Generic error: ….
Mer om feilen
Det er ikke laget noen utfyllende beskrivelse av feilen
Sist endret i 2015 eller tidligere