Mer om autentiseringskode og engangspassord

Autentiseringskoden (AuthInfo) beskytter mot vilkårlig flytting av domener mellom registrarer. Koden kan bare settes og endres av den registraren som har det tekniske ansvaret for et domene. Andre registrarer kan se at det er satt autentiseringskode på domenet, men de kan ikke se selve koden.

Det er valgfritt å beskytte domenet på denne måten. Det er ingen tekniske sperrer som hindrer flytting av domener uten autentiseringskode, men i henhold til regelverket skal overføring til ny registrar bare skje med abonnentens samtykke.

Slik setter du autentiseringskode

 1. Informér abonnenten om konsekvensene av å sette autentiseringskode, blant annet at han må ta vare på koden og at han må være pinlig nøye med å oppdatere egen kontaktinformasjon.
 2. Sørg for at abonnenten bekrefter at han ønsker å sette en slik kode.
 3. Sørg for at abonnentens e-postadresse og mobilnummer er korrekte og faktisk går til abonnenten selv, da det er disse kontaktpunktene som vil bli brukt hvis vi må sende engangspassord direkte til abonnenten.
 4. Sett autentiseringskoden.
 5. Gi koden til abonnenten.

Engangspassord

Som registrar skal du gi abonnenten autentiseringskoden snarest og senest innen fem arbeidsdager. Dette gjelder uavhengig av eventuelle konflikter mellom abonnent og registrar. Hvis du ikke har mulighet til å oppgi koden, for eksempel fordi du har hatt maskinhavari eller er gått konkurs, kan abonnenten få tilsendt et engangspassord direkte fra oss for å få byttet registrar.

Når verken autentiseringskode eller engangspassord foreligger

Hvis alle kontaktpunkter er utilgjengelige slik at engangspassordet ikke kommer fram til abonnenten, finnes det en manuell metode. Vennligst merk deg at denne håndteringen har en kostnad på 200 kroner som den nye registraren må dekke (faktureres utenom den ordinære månedsfakturaen).

 

 1. Be abonnentens kontaktperson om å dokumentere at vedkommende har råderett over domenet. Følgende dokumentasjon er nødvendig:

  • firmaattest
  • kopi av identifikasjonsbevis for én av personene som har signaturrett i henhold til firmaattesten (sladd fødselsnummeret)
  • privatpersoner: kopi av godkjent legitimasjon, som pass eller førerkort (sladd fødselsnummeret)
 2. Send dokumentasjonen til oss på adressen info@norid.no sammen med beskjed om hvilket domene det gjelder. Oppgi din registrar-ID og den e-postadressen som engangspassordet skal sendes til.
 3. Når vi har kontrollert dokumentasjonen og lagt inn den nye e-postadressen på personobjektet til juridisk kontaktperson, kan du be om engangspassord via EPP og fullføre registrarbyttet på vanlig måte.
Sist endret i 2015 eller tidligere