Veiledning: Bytte abonnent

 

  1. Bedrifter: Sjekk at søkerorganisasjonen er en lovlig organisasjonstype i henhold til regelverket.
  2. Privatpersoner: Be søker skaffe seg en person-ID ved hjelp av PID-automaten. Hvis søkeren har hentet ut en person-ID tidligere, gjenbrukes denne.
  3. Hent inn egenerklæring (avgitt av ny abonnent).
  4. Sjekk at den nåværende abonnenten har godkjent at domenet skal flyttes. Dette må kunne dokumenteres i ettertid, dersom det blir spørsmål.
  5. Hent domenet til deg hvis du ikke allerede har registraransvaret for det.
  6. Endre de relevante attributtene (abonnent, navnetjenere, juridiske kontakter, tekniske kontakter).
  7. Sett autentiseringskode (AuthInfo) hvis det er aktuelt.
  8. Start transaksjonen med kommandoen update.
  9. Det går en bekreftelse per e-post til juridisk kontakt hos den tidligere abonnenten. For privatpersoner er dette abonnenten selv.
  10. Legg merke til at domenet får ny registreringsdato og ny utløpsdato ved bytte av abonnent.

Sist endret i 2015 eller tidligere