Veiledning: Bytte registrar

Å bytte til ny registrar (EPP: transfer) kan gjøres på tre måter:

 • Uten autentiseringskode (AuthInfo)
 • Med autentiseringskode (AuthInfo)
 • Med engangspassord

Uten autentiseringskode

 1. Abonnenten ønsker å bruke deg som registrar.
 2. Du henter domenet til deg. AuthInfo-feltet skal være tomt når du starter transaksjonen.
 3. Begge registrarene mottar bekreftelse på endringen via EPP. Abonnenten mottar bekreftelse per e-post.

Med autentiseringskode

 1. Abonnenten ønsker å bruke deg som registrar.
 2. Han gir deg autentiseringskoden og du henter domenet til deg ved hjelp av denne.
 3. Begge registrarene mottar bekreftelse på endringen via EPP. Abonnenten mottar bekreftelse per e-post.

Hvis domenet er sikret med autentiseringskode, men abonnenten ikke kan skaffe koden

 1. Abonnenten ønsker å bruke deg som registrar.
 2. Sjekk via EPP hvilke kontaktpunkter abonnenten har registrert, be abonnenten bekrefte hvorvidt de er oppdatert.
 3. Bestill engangspassord. Med mindre du manuelt velger et av de andre kontaktpunktene, sendes passordet til juridisk kontakts primære e-postadresse. For private domener er dette abonnenten selv. Merk: Muligheten for å sende engangspassord på SMS er ikke implementert ennå.
 4. Systemet genererer et engangspassord som sendes til abonnenten.
 5. Han gir deg engangspassordet, og du henter domenet til deg ved hjelp av dette.
 6. Begge registrarene mottar bekreftelse på endringen via EPP. Abonnenten mottar bekreftelse per e-post.
Sist endret i 2015 eller tidligere