Teknisk om elektronisk egenerklæring

I løpet av 2011 og vinteren 2012 utarbeidet Norid, i samarbeide med registrarene, et opplegg for elektronisk innhenting av egenerklæringer fra søkere.

En søker kan nå kan avlegge sin egenerklæring elektronisk ved å besøke en webside som må presentere betingelsene som gjelder for en domenesøknad, og som også må gi søker en mulighet for å akseptere betingelsene for det eller de domenenavn som det skal søkes om. Denne prosedyren er juridisk tilstrekkelig og det kreves dermed ikke lenger en underskrevet egenerklæring på papir.

Teknisk underlagsdokument

Som del av arbeidet er det utviklet et teknisk underlagsdokument som beskriver kravene for innhenting av egenerklæring, inkludert krav til systemløsninger for innhenting.

Dokumentet i endelig versjon finnes her (PDF).

Sist endret 23. november 2018