Overgang til nytt system

Timeplan for omlegging til nytt system

Her er planen for overgangen fra gammelt til nytt system i perioden 30. september – 8. oktober 2010.

For hele omleggingsperioden gjelder følgende:

 • Både kundetjenesten og Norids egne ansatte er tilgjengelige hele arbeidsdagen (kl. 08.00-16.00) alle arbeidsdager
 • Vi setter opp en chattetjeneste med to kontaktpunkter hos Norid:
  • administrativ avdeling (søknader, registrarweb, o.l.)
  • teknisk avdeling
 • Vi setter opp et mobilnummer som vil være en «hotline» direkte til vakthavende tekniker. Nummeret blir sendt ut på registrarlista kort tid før omleggingen starter
 • Alle systemer overvåkes kontinuerlig. Backup blir tatt minst to ganger i døgnet
 • Vi sender ut daglige nyhetsbrev med status og statistikk uka 4.-8. oktober

Det kan bli nødvendig å sperre tilgangen for én eller flere registrarer, og i verste fall stenge hele systemet. Vi kontakter i så fall den eller de berørte så snart vi kan.

Inntil et visst punkt vil det være mulig å gå tilbake til det gamle systemet hvis det skulle oppstå helt kritiske feil.

Omleggingsperioden dag for dag

Torsdag 30. september

 • Kl. 16.00: Vi stenger for mottak av alle typer meldinger bortsett fra fornyinger og kanselleringer. Pass på at alle viktige oppdateringer blir sendt inn før mottaket stenger. Det gjelder
  • bytting eller oppdatering av navnetjenere
  • plukke domener fra reg0 (fornying etter forfall)
  • nyregistrering av domene
 • Vi behandler ferdig alle meldingene som ligger i systemet. Registreringer eller oppdateringer som henger på grunn av at én eller flere navnetjenere ikke svarer, blir avslått.
 • Ingen domener blir tatt ut av DNS.>
 • Sonefil publiseres. Neste oppdatering av sonefila skjer tirsdag 5. oktober.

Fredag 1. oktober

 • Like over midnatt: Søknadsmottak (auto-reg@norid.no) stenges.
 • Fra morgenen av behandles fornyinger og kanselleringer som gjenstår. Autofornying for domener som forfaller i november kjøres ikke.
 • Fakturagrunnlag for oktober genereres.
 • Domener som går ut av karantene slettes fra databasen.
 • Når alle jobber er gjort, tas systemet ned for godt.
 • Omlegging av websidene. Dette vil ta noe tid, og weben vil være ustabil mens omleggingen pågår. Vi sender ut beskjed når vi mener sidene er stabile.
 • Eksport og import av data (whois-data, regnskapsdata, registrardata, statistikk osv.) starter. Denne prosessen vil etter planen ta 12-15 timer.

Lørdag 2. oktober – søndag 3. oktober

 • Import av konverterte data går sin gang.
 • Tjenester settes opp og gjøres klare etter hvert som data kommer på plass, herunder
  • whois/DAS
  • statistikk
  • registrarweb
 • Vi genererer «passord reset»-lenker for de registrarene som har bestått registrarprøven. Lenken til hver enkelt registrar legges på den gamle registrarweben.

Mandag 4. oktober

 • Kl. 09.00: Registrarweben åpnes. Registrarene bruker dagen på å
  • legge inn IP-adressene sine
  • sette EPP-passord
  • kontrollere at de importerte datasettene er korrekte

Tirsdag 5. oktober

 • Kl. 09.00: EPP åpnes for alle typer transaksjoner.
 • Kl. 16.00: EPP stenges for dagen.
 • Ny sonefil genereres og publiseres.

Onsdag 6. oktober

 • Kl. 09.00: EPP åpnes for alle typer transaksjoner. Heretter skal systemet kjøre døgnet rundt, 365 dager i året.
 • Ny sonefil publiseres ved slutten av arbeidsdagen.

Norids teknikere vil være på vakt natt til torsdag for å følge med på at systemet oppfører seg slik det skal. Merk at dette ikke betyr at Norid har utvidet åpningstid.

Torsdag 7. oktober

 • Kl. 08.00-16.00: Normal drift

Fredag 8. oktober

 • Kl. 16.00: Systemet har kjørt i fem dager, og store mengder data er registrert og oppdatert. Vi er i normal drift med et nytt registreringssystem og det er ikke lenger aktuelt å rulle tilbake til det gamle systemet om det skulle oppstå en krise.
Sist endret 7. april 2016