Tjenester

Registreringssystemet tilbyr en del grensesnitt og tjenester beregnet på registrarene, og noen tjenester beregnet på publikum. Hver av disse tjenestene har sitt eget punkt i menyen til venstre.

Vi oppfordrer nye registrarer til å teste tjenestene og lære seg å bruke dem. Se denne testsiden for detaljer om hvordan du tester ut tjenestene, hvordan du gir tilbakemelding, og hvordan du rapporterer problemer og feil.

Tjenester for registrarer

EPP-tjeneren, EPP-klienten og registrarweben er beskyttede tjenester. De tilbys via en sikker webserver som drives av Norid. Registrarene trenger egne kontoer for å få tilgang til tjenestene.

Tjenester for publikum

Tjenestene for henholdsvis whois- og DAS-oppslag er primært beregnet på publikum. Whois- og DAS-oppslag kan også brukes av registrarer som et supplement til kommandoen EPP lookup (Check/Info).

PID-automaten er en tjeneste som genererer person-ID (PID) for privatpersoner som vil registrere domenenavn under priv.no.

Egenerklæringsautomaten presenterer Norids vilkår for abonnenten (søkeren), og lar dem avgi elektronisk erklæring. Det er et hjelpeverktøy Norid tilbyr for registrarer som ikke har et eget system for dette.

Sist endret i 2015 eller tidligere