Registrar arbeidsgruppe

Norid har med velvillig bistand fra registrarforeningen dot-enno, satt ned ei arbeidsgruppe som skal hjelpe oss med å arbeide fram en velfungerende løsning for innføringen av DNSSEC under .no.

Norid ser for seg at vi arrangerer ett fysisk oppstartsmøte i Osloregionen et sted, og at arbeidet ellers primært vil foregå ved e-postutveksling av arbeidsdokumenter og eventuelt telefon-/video-konferanser. Arbeidsspråket vil være norsk/skandinavisk og litt ispedd engelsk her og der.

Arbeidsgruppa består av seks store og små registrarer. Se agenda for første arbeidsmøte for å se hvem som er med i arbeidsgruppa.

Det er opprettet en egen e-postliste for diskusjoner innad i arbeidsgruppa.

Møter:

  • Et oppstartsmøte ble holdt i Oslo 28. februar 2013:

    • Agenda for møtet, inklusive oversikt over møtedeltakere.

    • Underlag for agendapunktet ‘DNSSEC – hva og hvorfor’.

    • Referat fra møtet.

    • Arbeid videre er at Norid vurderer de kommentarer og ønsker som kom fra registrarene i arbeidsmøtet, og bestemmer så de endelige tekniske løsninger. Vi oppdaterer så tilhørende dokumentasjon og sender denne til arbeidsgruppa for gjennomsyn og kommentering.

Sist endret i 2015 eller tidligere