Utbredelse av DNSSEC i Norge

DNSSEC (DNS Security Extensions) er en sikkerhetsmekanisme som legges inn i domenenavnsystemet. Med DNSSEC signeres svarene på et domeneoppslag på en slik måte at det er mulig å kontrollere at de kommer fra riktig kilde og ikke er endret underveis. DNSSEC ble innført for norske domener i desember 2014.

DNSSEC-sikrede domenenavn

[tabell]

Antall .no-domener som er sikret med DNSSEC og hvor mange prosent dette utgjør av det totale antallet domener (oransje strek)

Sist endret 23. november 2017