Domener under .no

Denne siden viser hvor mange domenenavn som finnes under .no, hvordan disse fordeler seg blant abonnentene, og hvilke typer domener som finnes.

Utvikling i antall domenenavn direkte under .no


[tabell]

Utviklingen i antall aktive domenenavn under .no styres av antall nyregistreringer og andelen domenenavn som fornyes.

Antall domenenavn per abonnent


[tabell]

Et stort flertall av domeneabonnentene har bare ett domenenavn. Antall abonnenter som har flere er omvendt proporsjonalt med antall domenenavn – det vil si at et mindretall av aktørene kontrollerer størsteparten av ressursene. Dette kan nærmest sies å være en «naturlov» i situasjoner der ressursfordeling ikke er regulert.

Domenenavn direkte under .no har alltid vært regulert på den måten at hver abonnent kan ha inntil et visst antall domenenavn. På grunn av dette har enkelte abonnenter et lavere antall domenenavn enn trendlinjen antyder at de ellers ville ha hatt. Kvoten var på 20 domenenavn fram til 30. november 2011, og grafen viser en opphopning opp mot denne grensen. Fra 1. desember 2011 har kvoten vært 100 domener per abonnent. Det vil vise seg hvordan endringen påvirker fordelingen når denne kvoten har virket en tid.

Kvotebegrensning reduserer mulighetene for spekulasjon i domenenavn. En evaluering av kvotebegrensningen viser at den har bred støtte blant brukerne, og at et klart flertall mener den har flere fordeler enn ulemper.

Private domenenavn

[tabell]

6. juni 2011 ble det åpnet for at privatpersoner kunne registrere norske domenenavn. Disse lå under kategoridomenet priv.no fram til 17. juni 2014. Da ble tilbudet til privatpersoner utvidet til også å gjelde registreringer direkte under .no og under de geografiske domenene som Norid administrerer.

Den fylte blå grafen viser antallet norske domenenavn som er registrert av privatpersoner, og den oransje streken viser hvor stor prosentandel dette utgjør av det totale antallet domener.

Domener med nasjonale tegn

[tabell]

I februar 2004 ble det åpnet for registrering av domenenavn med nasjonale tegn (æ, ø og å samt 20 andre tegn fra bokmål, nynorsk og samisk) direkte under .no. Figuren viser utviklingen av antall domennavn med slike tegn og andelen disse utgjør av det totale antallet domenenavn under .no. Størsteparten inneholder bare æ, ø og å ut over internasjonale standardtegn (markert med blått). Domener med minst ett av de sjeldnere tegnene er markert med grønt.

Sist endret 18. november 2016