Evalueringer

Både regelverket og registreringsordningen er endret flere ganger som følge av at behovene i samfunnet har endret seg. For å avdekke behov for endringer, evalueres sentrale problemstillinger fra tid til annen. I tillegg evalueres gjennomføringen av større omlegginger av regelverket.

Evaluering av sentrale aspekter ved regelverk og registreringsordning

Evaluering av regelverksendringer

Sist endret i 2015 eller tidligere