Konkurransen på .no-markedet fungerer

600 domenenabonnenter ga i mars 2005 sitt syn på hvordan konkurransen på det norske domenemarkedet fungerer, og i hvilken grad de er fornøyde med tjenester fra registrarene og fra Norid selv. Post- og teletilsynet (PT) har analysert funnene fra undersøkelsen.

PTs oppsummering:

Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde registrering av domener under .no, men det antas å være en viss sammenheng mellom domeneregistrering og tilleggstjenester, som drift av hjemmeside og e-postkontoer.

Det har vært en sterk vekst av både registrerte domenenavn og antall registrarer siden registrarordningen ble innført i 1999. Kundene synes pris og utvalg av tilleggstjenester er viktig ved valg av registrar. Kundene er delt i synet på hvor oversiktlig markedet er, men de synes tilgangen på informasjon er bedre nå enn før. Det er få tegn til innelåsning, og byttekostnadene er lave. Relativt mange bytter registrar, hovedsakelig for å oppnå lavere pris. De fleste velger å kjøpe tilleggstjenester hos sin registrar, og drift av hjemmeside og e-postkontoer synes å være de mest populære.

Hovedkonklusjonen er at konkurransen under .no-domenet fungerer godt. Markedet er preget av mange, små aktører og dermed lav grad av markedskonsentrasjon. Det identifiseres ingen store inngangsbarrierer for nye registrarer. Tilbudssiden er videre preget av produktsammenbinding, og de fleste registrarene tilbyr pakkeløsninger bestående av blant annet domeneregistrering, drift av hjemmeside og e-postkontoer.

Aktørene har stor spredning mellom priser, noe som tyder på at de ikke koordinerer prisene sine. Konsumentene er i stor grad prisbevisste. Samlet ser det derfor ut til at priskonkurransen i markedet fungerer, og at de endringene Norid gjør i sine priser overføres til sluttbrukerne. Spredning i pris er også tegn på at bedriftene klarer å differensiere sine produkter, og dermed skapes det valgmuligheter for kundene.

Les hele rapporten
Pressemelding

Sist endret i 2015 eller tidligere