Domenemarkedet

Denne siden viser hvilke toppdomener som er mest populære blant norske brukere. Den viser også hvordan .no-abonnentene fordeler seg på de rundt 350 registrarene som har avtale med Norid.

Toppdomener som brukes i Norge

Norske domeneabonnenter kan også ha domener under såkalte generiske toppdomener, som .com, .org og en rekke andre. Flere andre landkoder, som .as (Amerikansk Samoa), er også tilgjengelige for norske brukere. Diagrammet under viser antall domener med norske abonnenter i de største generiske toppdomenene sammenlignet med tallet for .no.

.no 669 650  
.com 143 474  
.net 34 819  
.org 22 387  
.info 9 867  
Tall for generiske toppdomener er automatisk oppdatert fra webhosting.info (sist oppdatert 5. oktober 2015).
Primært toppdomene for norske
virksomheter (februar 2006).
 .no  91 %,  .com  5 %,  andre  4 %.

Mange bedrifter har registrert domenenavn under flere toppdomer. Ofte bruker de bare ett av disse, mens de øvrige er registrert for å hindre at andre skal misbruke firmanavn eller varemerker. Fordelingen av registrerte domener sier dermed ikke nødvendigvis noe om bruksmønsteret.

I 2006 ble norske virksomheter spurt om hva de regnet som sitt viktigste domenenavn. Selv om diagrammet over antyder at norske domenenavn bare dekker to tredeler av domenemarkedet, viser undersøkelsen at over 90 prosent av norske virksomheter regner .no-adressen som den viktigste.

Registrarmarkedet

Diagrammet viser fordelingen av .no domener mellom de 10 største registrarene og de øvrige.

Statistikken oppdateres hvert kvartal.

Tallene er fra april, 2019.

Sist endret 8. mai 2019