Antall domenenavn pr. organisasjon

Tabellen viser fordelingen over hvor mange domenenavn som er registrert på en enkelt organisasjon. Tabellen oppdateres hver måned.

 Domener pr. org  Organisasjoner 
 100  116  
 99  32  
 98  20  
 97  13  
 96  14  
 95  18  
 94  6  
 93  21  
 92  8  
 91  15  
 90  21  
 89  14  
 88  14  
 87  12  
 86  8  
 85  12  
 84  13  
 83  19  
 82  13  
 81  13  
 80  8  
 79  11  
 78  5  
 77  13  
 76  11  
 75  12  
 74  7  
 73  14  
 72  14  
 71  11  
 70  15  
 69  12  
 68  14  
 67  11  
 66  16  
 65  12  
 64  5  
 63  16  
 62  11  
 61  17  
 60  10  
 59  18  
 58  15  
 57  18  
 56  14  
 55  24  
 54  24  
 53  17  
 52  27  
 51  28  
 50  26  
 49  29  
 48  30  
 47  35  
 46  32  
 45  33  
 44  33  
 43  36  
 42  43  
 41  39  
 40  39  
 39  45  
 38  62  
 37  61  
 36  69  
 35  70  
 34  82  
 33  93  
 32  95  
 31  89  
 30  101  
 29  111  
 28  111  
 27  131  
 26  158  
 25  179  
 24  178  
 23  205  
 22  266  
 21  270  
 20  370  
 19  378  
 18  420  
 17  462  
 16  541  
 15  582  
 14  675  
 13  753  
 12  911  
 11  1061  
 10  1309  
 9  1660  
 8  2155  
 7  2796  
 6  3841  
 5  6617  
 4  9935  
 3  17784  
 2  44418  
 1  170521  
Sist endret i 2015 eller tidligere