Antall domenenavn pr. organisasjon

Tabellen viser fordelingen over hvor mange domenenavn som er registrert på en enkelt organisasjon. Tabellen oppdateres hver måned.

 Domener pr. org  Organisasjoner 
 100  141  
 99  30  
 98  17  
 97  30  
 96  19  
 95  20  
 94  11  
 93  15  
 92  18  
 91  17  
 90  21  
 89  12  
 88  13  
 87  12  
 86  13  
 85  9  
 84  12  
 83  15  
 82  14  
 81  10  
 80  19  
 79  10  
 78  15  
 77  13  
 76  15  
 75  12  
 74  11  
 73  16  
 72  13  
 71  11  
 70  13  
 69  18  
 68  23  
 67  14  
 66  18  
 65  18  
 64  14  
 63  19  
 62  15  
 61  17  
 60  17  
 59  20  
 58  16  
 57  15  
 56  23  
 55  30  
 54  22  
 53  28  
 52  22  
 51  25  
 50  32  
 49  25  
 48  34  
 47  32  
 46  39  
 45  46  
 44  39  
 43  34  
 42  35  
 41  49  
 40  53  
 39  51  
 38  61  
 37  69  
 36  77  
 35  93  
 34  74  
 33  107  
 32  97  
 31  99  
 30  121  
 29  97  
 28  133  
 27  152  
 26  159  
 25  190  
 24  197  
 23  214  
 22  270  
 21  272  
 20  368  
 19  386  
 18  423  
 17  484  
 16  506  
 15  582  
 14  678  
 13  791  
 12  956  
 11  1100  
 10  1374  
 9  1704  
 8  2196  
 7  2783  
 6  3849  
 5  7194  
 4  10484  
 3  18754  
 2  46766  
 1  177474  
Sist endret i 2015 eller tidligere