Registreringer pr. måned

Her vises det totale antall registreringer Norid har utført. Det tas ikke hensyn til navn som slettes i denne framstillingen. Tabellen oppdateres hver måned.

  Januar  Februar  Mars  April  Mai  Juni  Juli  August  September  Oktober  November  Desember  Sum 
 1990  1  1  4  2  6  6  2  8  10  1  6  2  49 
 1991  9  10  1  3  3  4  8  7  5  7  6  4  67 
 1992  9  4  32  19  9  23  4  30  4  28  8  7  177 
 1993  11  6  6  6  6  5  4  6  14  11  12  3  90 
 1994  7  13  1  11  9  8  17  13  1  25  53  40  198 
 1995  39  70  68  37  86  82  64  88  136  125  130  158  1083 
 1996  250  218  219  207  303  324  193  321  374  426  508  736  4079 
 1997  547  488  686  558  609  726  435  679  875  865  930  809  8207 
 1998  878  1011  981  787  735  747  571  762  945  1125  919  998  10459 
 1999  977  1145  1442  1179  970  1280  800  1114  1427  1613  1754  790  14491 
 2000  1922  2529  2794  1755  2698  2287  1794  2132  2110  2404  2140  1584  26149 
 2001  2016  18827  18080  4334  4064  3435  2112  3037  2501  3222  3195  2362  67185 
 2002  3530  3249  2856  2962  2946  2459  1956  2938  2807  3016  2873  2270  33862 
 2003  3463  3295  3345  2736  3194  3148  1864  2190  3063  3259  3100  2278  34935 
 2004  3749  10414  5867  3529  3403  3617  2375  3244  4264  4204  4390  3507  52563 
 2005  4573  4403  4188  4308  4147  4045  2556  4222  4792  4663  5106  4227  51230 
 2006  6892  6132  7321  5393  6223  5519  3459  5121  5701  6501  6612  4714  69588 
 2007  7347  7100  8023  5897  6969  7078  4323  5903  6187  7068  6998  4766  77659 
 2008  7764  7434  6486  7907  6185  5877  4244  5632  6915  7067  5983  5402  76896 
 2009  6801  10100  7562  5789  6096  6253  4338  6783  7512  7693  7226  5402  81555 
 2010  7103  7755  8074  6769  6072  5859  4094  5908  6805  7060  7983  6557  80039 
 2011  8534  8124  8883  6445  7250  10981  4428  6243  7076  6951  8864  8606  92385 
 2012  9830  9611  10696  9003  10475  11191  9403  12317  10243  9683  10567  7537  120556 
 2013  11557  10905  9405  10323  8863  8370  6458  8420  8734  10212  9666  8187  111100 
 2014  11196  10085  10732  8523  8746  17362  7941  9488  10782  10544  10021  8658  124078 
 2015  11694  10906  11263  9489  9757  10004  7052  9237  11304  10976  11248  8464  121394 
 2016  12094  13210  10981  11345  9904  10343  7023  10160  11398  10429  11057  9204  127148 
 2017  13097  12234  13277  9448  10329  10279  7309  10280  10553  11499  11352  9138  128795 
 2018  12976  10770  11182  10664  8715  9142  6594       70043 
 Sum  1586060 
Sist endret 3. oktober 2016