Gode tilbakemeldinger både til registrarene og Norid

600 domenenabonnenter ga i mars sitt syn på hvordan konkurransen på det norske domenemarkedet fungerer, og i hvilken grad de er fornøyde med tjenester fra registrarene og fra Norid selv. Funnene fra undersøkelsen presenteres her, mens selve markedsanalysen finnes som en separat rapport.

Hovedfunn

Enkelt å registrere domenenavn

 • enklere enn før å få oversikt over ordningen
 • 2 av 3 synes det er enkelt å finne prisen
 • de fleste synes det er enkelt å finne fram til en registrar

Pris viktigst ved valg av registrar

 • halvparten sammenlignet priser fra flere registrarer
 • store eller kjente registrarer velges ikke oftere enn små og ukjente firma
 • tilbud om tilleggstjenester og pris på disse er viktig
 • velger den samme registraren på nytt

Fornøyd med registraren

 • fornøyd med registreringen
 • fornøyd med den veiledningen de har fått
 • fornøyd med behandlingen ved avslag

Enkelt å bytte

 • en firedel har byttet registrar det siste året
 • pris viktigste årsak, dernest behovet for tilleggstjenester

Mangelfull informasjon ved registrering

 • bare halvparten fikk informasjon om at de har rettigheter og plikter som domeneabonnent
 • en større andel fikk informasjon om at det finnes et regelverk for .no

Norid er kjent og anerkjent

 • registraren er viktigste kilde for informasjon om Norid
 • en tredel har selv vært i kontakt med Norid
 • e-post er viktigste kanal, men mange bruker også telefon
 • en stor andel er fornøyd med hjelpen de fikk

Les hele rapporten
Les markedsanalysen

Sist endret i 2015 eller tidligere