Fortsatt fornøyde kunder

Denne undersøkelsen måler tilfredshet blant registrarer og abonnenter, og ble gjennomført av Sentio i november 2014. Både registrarer og abonnenter i store trekk mer fornøyd med Norid og de tjenestene vi tilbyr nå enn ved forrige måling.

Tilsvarende undersøkelser er gjort flere ganger tidligere, sist i 2011.

Registrarene

Fornøyd med tjenestene som leveres

Registrarene er godt fornøyd med tjenestene Norid leverer. Siden 2011 har vi kvittet oss med en del papirbaserte rutiner i prosessen med registrering av domener. Ni av ti registrarer sier at de er fornøyde med behandlingstida for søknader, mot bare åtte av ti i 2011.

Også kvaliteten på DNS-tjenesten og kvaliteten på registreringssystemet får god skår.

Det har vært en positiv utvikling når det gjelder synet på hvordan Norid generelt løser oppgavene sine. Nå sier 88 prosent at de mener Norid løser oppgavene på en bra måte, mot 72 prosent i 2008.

Opplever informasjonen som bra

Registrarene opplever informasjonen fra Norid som bra. Mer enn ni av ti registrarer synes de får den informasjonen de trenger for å kunne veilede og gi informasjon til sine kunder.

Gjennom årene har registrarene blitt mer og mer fornøyde med informasjonen fra Norid, noe vi ser på som veldig positivt.

Kontakt- og informasjonskanaler

Norids websider, den passordbeskyttede delen av registrarweben og kundetjenesten per e-post betraktes som de viktigste kontakt- og informasjonskanalene.

Websidene ansees som den aller viktigste kanalen. Seks av ti registrarer er fornøyd med denne kanalen, mot knapt halvparten i 2011.

Registrarene mener alle tjenestene på registrarweben er nyttige. De tjenestene som blir sett på som mest nyttige, er informasjon om domener de er registrar for og oversikt over domener som står i fare for å bli slettet.

Norid på Facebook og registrarseminarer blir sett på som mindre viktige kanaler. Til tross for dette er registrarene fornøyd med registrarseminarene.

Når det gjelder Norids Facebook-satsing, er bare fire prosent som sier at de er fornøyd. 81 har ingen mening om Norid på Facebook.

Tilfredshet med kundetjenesten har økt litt siden 2008, spesielt når det gjelder kontakt per telefon. 61 prosent er fornøyd med e-postkommunikasjonen med kundetjenesten, bare 2 prosent sier at de er misfornøyd. De tilsvarende tallene for telefonkontakt er henholdsvis 47 prosent og 4 prosent

God kjennskap til DNSSEC

Åtte av ti registrarer svarer at de har kjennskap til DNSSEC, og mer enn én av fire vil tilby DNSSEC når muligheten foreligger. Seks av ti har ikke tatt stilling til om de kommer til å tilby DNSSEC. (DNSSEC ble lansert 9. desember 2014.)

Domeneabonnentene

Mener prosessen er enkel

De fleste abonnentene vet hva en registrar er, og opplever at det er enkelt å finne fram til en registrar. De synes også at det er enkelt å finne informasjon om hvordan de skal gå fram for å registrere et domenenavn.

Positivt inntrykk av Norid

Nesten åtte av ti abonnenter har hørt om Norid. På spørsmål om hva slags inntrykk de har av Norid, svarer to av tre at de ikke har dannet seg noe bestemt inntrykk. De som har dannet seg et inntrykk, er i hovedsak positivt innstilt.

.no-adressen klart viktigst

Drøyt halvparten av abonnentene har registrert domenenavn under andre toppdomener i tillegg til under .no, de fleste under .com. På spørsmål om hvilket domene de regner som det viktigste, svarer 85 prosent at dette er .no-adressen.

Abonnentene er i stor grad enige i at .no er det mest kjent domenet i det norske markedet. De har en oppfatning av .no som teknisk stabilt, og er enige i påstanden om at internettadresser under .no leder dit de skal. Det er mer delte oppfatninger når det gjelder hvorvidt .no er det tryggeste domenet ved netthandel og hvorvidt .no passer godt internasjonalt. De fleste abonnentene mener det er viktig med et domenenavn som signaliserer tilhørighet til Norge. Svært få mener at toppdomenet ikke spiller noen rolle for hvordan de oppfatter en nettside.

Enkelt å bruke websidene

Over halvparten av abonnentene har besøkt websidene til Norid, og de aller fleste synes både det var enkelt å finne det de lette etter og forstå informasjonen. Andelen fornøyde abonnenter har økt fra 68 prosent i 2011 til 71 prosent i 2014.

Fortsatt god skår for kundetjenesten

To av tre abonnenter som har vært i kontakt med kundetjenesten, er fornøyd, omtrent samme skår som i 2011. De fleste er fornøyd med service og imøtekommenhet. Også her er det bedre skår for e-postkontakt enn for telefon. 62 prosent er fornøyd og 5 prosent er misfornøyd med kontakten per e-post, mens de tilsvarende tallene for telefonkontakt er henholdsvis 33 prosent og 10 prosent.

Sist endret i 2015 eller tidligere