Jevnt over fornøyd

Undersøkelsen blant registrarene viser at et stort flertall er fornøyd med tjenestene fra Norid, de små registrarene riktignok i større grad enn de store. Funnene bekrefter at vi er på rett vei når vi har prioritert omlegging til nytt fakturasystem og satsing på egen registrarweb. Det er også betryggende at de aller fleste mener kravene til teknisk kompetanse hos registrarene er på et håndterlig nivå, og at de får den informasjonen de trenger.

Noen hovedpunkter fra undersøkelsen:

Fakturering

 • mange ønsker seg elektronisk faktura, et ønske som vil bli fulgt opp. Vi vil imidlertid ikke legge opp til bruk av kredittkort i første omgang
 • noen rapporterer at de har problemer med å overholde betalingsfristen. Vi legger opp til endring av fakturarutiner og betalingsfrister slik at det blir én purring med lengre frist istedet for to purringer med korte frister
 • ut fra tilbakemeldingene planlegger vi å endre fakturamodellen slik at registraren blir bindeledd mot domeneabonnenten både for årsavgift og registreringsavgift. Samtidig vil vi vurdere hvordan registraren på en enklere måte kan bli kvitt kunder de ikke vil ha

Nye tekniske løsninger

 • vi opprettet en egen registrarweb 1. juni. På denne finnes oversikt over domener og abonnenter, samt opplisting av alle objekter som bruker registrarens person-/rolleobjekter. Registrarweben gir mulighet for rapportering av domener som forfaller hver måned, og oversikt over kvoten og hvor mange registreringer som er gjort
 • et flertall av registrarene var klare for innføring av PGP. Dette ble iverksatt 28. juni
 • få bruker EPP i dag, men noen registrarer ønsker en slik løsning. Ut fra dette har vi besluttet at vi ikke vil innføre en EPP-løsning i år, da en slik endring sannsynligvis vil innebære en større omlegging av registreringssystem og datamodell. Vi har imidlertid bitt oss merke i at noen registrarer ønsker en slik løsning og vil vurdere muligheten neste år
 • et flertall har kunnskap om IP versjon 6, men ser ikke dette som en viktig tjeneste for Norid. Ut fra disse signalene vil vi dermed prioritere å få på plass andre tjenester først

Rolle

 • jevnt over har registrarene oversikt over hvilke krav som ligger i registrarkontrakten, men noen er usikre på hva som er rollen deres i forhold til Norid. Vi vil sørge for å informere bedre om dette

Informasjon

 • et stort flertall er fornøyd med informasjonen de får fra Norid. Vi har merket oss at websidene og registrarlista vurderes som de viktigste kanalene, mens brosjyrer og seminarer betraktes som mindre viktige
 • flere er misfornøyde med informasjonen de får i forbindelse med avslag. Disse tekstene vil bli gjennomgått
 • de fleste er godt fornøyd med kundesenteret. Det er likevel en tydelig tendens til at store registrarer er mindre fornøyde enn små. Vi vil undersøke hva dette bunner i og hvordan vi kan rette på forholdet

Les hele rapporten

Sist endret i 2015 eller tidligere