Vekst i norske domenenavn

Denne siden gir informasjon om hvor mange nye domener som registreres under .no. Den viser også hvor stor del av domenene som videreføres fra år til år.

Antall nyregistreringer per måned

[tabell]

Antallet nye domenenavn som registreres har vokst helt siden starten. Det har vært avvik knyttet til spesielle hendelser. I tillegg er det tilfeldige variasjoner fra måned til måned.

[tabell]

I et logaritmisk diagram tilsvarer en rett linje eksponentiell vekst. Den grå trendlinjen har segmenter som er tilnærmet rette. Dette representerer perioder med stabil doblingstid.

Før 1994 var veksten i antall nyregistreringer uregelmessig, med en doblingstid på to–tre år. I perioden 1994–1997 var veksten jevnere og mye større, med en doblingstid på rundt et halvt år. Etter dette har veksten avtatt gradvis, fra en doblingstid på rundt to år til en ubetydelig økning de siste årene. Årsaken til den høye vekstraten i perioden 1994–1997 er ukjent.

Ved fire tilfeller ligger antallet nyregistreringer per måned markant over trendlinjen. Selv om disse avvikene er betydelige, påvirker de likevel ikke den generelle trenden. Avvikene kan knyttes til bestemte hendelser:

  1. I 1991–1992 ble alle statlige høgskoler i Norge tilknyttet Internett. Fordi det totale antallet domenenavn på den tiden var lavt, ga dette et merkbart utslag.
  2. I februar 2001 ble regelverket betydelig endret. Hver abonnent kunne nå registrere mer enn ett domenenavn, og trengte ikke lenger å dokumentere rettigheter til navnet.
  3. I februar 2004 ble det åpnet for registrering av domenenavn med nasjonale tegn (æ, ø, å og 20 andre tegn).
  4. I juni 2014 ble det åpnet for at privatpersoner kunne registrere domenenavn direkte under .no.

Fornyingsandel

Norske domeneabonnenter må aktivt fornye domenenavnet hvert år. Ved å telle antall domener som fornyes, kan vi få ut data som sier noe om stabiliteten i navnerommet under .no. Hvis et domene ikke blir fornyet, går det inn i en varslingsperiode, og først dersom abonnenten fremdeles ikke fornyer det, blir det slettet. Det betyr at det tar et par måneder før det endelige fornyingstallet for en måned er klart og kan brukes i statistikken nedenfor.

Fornyingsandel
2018-03 - 2019-02:
86.1%
  91 % .no
  88 % .se
  71 % .com
  69 % .uk
Fornyingsandel for noen toppdomener (2009)

Ved siste sammenligning med andre toppdomener (2009), hadde .no en høy fornyingsandel i forhold til toppdomener det er naturlig å sammenligne med. Dette viser at domener under .no i større grad registreres med tanke på langsiktig bruk.

Antakelig er de høye fornyingstallene en effekt av tre faktorer:

  • Det restriktive regelverket vi hadde tidligere har bidratt til at vi har en relativt stor mengde brukere som har hatt tid til å sikre seg gode domenenavn som de ønsker å beholde over tid.
  • Virksomheter registrerer domenenavn med tilknytning til produkter og merkevarer med lang levetid. Fram til juni 2014 var det bare virksomheter som kunne registrere domenenavn direkte under .no, noe som har bidratt til at norske domenenavn i større grad har vært registrert med henblikk på langsiktig bruk.
  • At hver abonnent bare kan registrere et begrenset antall domener bidrar også til høye fornyingstall. Det er riktignok bare et fåtall av abonnentene som har fylt opp kvoten sin, men det ser likevel ut til å ha effekt på bruksmønsteret at det finnes en grense.

De høye fornyingstallene betyr at .no-domenet har et stabilt navnerom slik at brukerne kan forvente at nettadresser og e-postadresser vil virke over tid.

Sist endret i 2015 eller tidligere