Illustrasjon av to personer som ser inn i en krystallkule der de leser bokstavene "www". Rundt dem er det illustrasjoner av konvolutter, jordklode, skyer, satelitter og mennesker som symboliserer internett i all sin størrelse og aktivitet.

Did you ever wonder about what actually happen when you ask for a domain name and get to the website that you are looking for? And not least how this system can work seamlessly for all countries and all top-level domains in the world?

You may become a little wiser if you take a look into this information from the European organization for national top-level domain registries, like Norid for Norwegian domain names.

Published: 25 May 2021