Nasjonalt internettforum 2019:
Digital tillitskrise?

Date: 20 November 2019
Place: Oslo, Clarion Hotel Oslo