Nasjonalt internettforum 2019:
Digital tillitskrise?

Dato: 20. november 2019
Sted: Oslo, Clarion Hotel Oslo