NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Abonnement på et domenenavn kan overføres mellom bedrifter og virksomheter, mellom privatpersoner og på tvers av disse abonnentgruppene.

Det kan være mange situasjoner der det er aktuelt å overføre et domenenavn. Det kan være at bedriften eller virksomheten du representerer har fusjonert med en annen, og at du ønsker å ta med domenenavnet til den nye virksomheten. Eller det kan være at
du ønsker å overføre domenenavnet til en hvilken som helst annen bedrift eller privatperson. Situasjonen kan også være at du ønsker å overta et domenenavn som andre har.

Uansett bakgrunn må selve overføringen gjøres gjennom en forhandler, og både nåværende og ny abonnent må godkjenne at overføringen gjennomføres.

Hva koster det å overføre et domenenavn?

Det gamle abonnementet avsluttes og det opprettes et nytt abonnement på den nye abonnenten. Forhandleren betaler en fast pris til oss for domenenavn som overføres. I tillegg vil forhandleren ta seg betalt for sin del av jobben.

Er det greit å låne eller leie ut domenenavnet til andre?

Det er mulig å låne eller leie et domenenavn fra andre, enten det er andre privatpersoner, andre firma eller profesjonelle som tilbyr hjelp på dette området. Men det er risiko knyttet til en slik avtale både for abonnenten og den som leier. Abonnenten vil alltid være den som har ansvaret og kontrollen med domenenavnet, og som dermed kan avslutte abonnementet eller overføre det til andre. På den annen side er det abonnenten som kan bli stilt til ansvar hvis domenenavnet blir brukt til ulovlig virksomhet.

Publisert: 10. oktober 2014
Sist oppdatert: 18. juni 2019