NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Bestille nytt domenenavn

Videreføre abonnementet

Oppdatere kontaktinformasjon

Overføre domenenavnet til en annen abonnent

Avslutte abonnementet

Jeg har lyst på et domenenavn til privat bruk

Om domeneforhandlere

Oppslagstjenesten for norske domenenavn

Klage

Bestille nytt domenenavn

Hvem kan ha et norsk domenenavn?
Norske bedrifter og andre virksomheter og privatpersoner over 18 kan ha et norsk domenenavn. Virksomheter må ha et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, privatpersoner må være registrert med fødselsnummer i Folkeregisteret. Alle abonnenter må ha norsk postadresse.

En virksomhet må ha en av disse organisasjonsformene

Hvordan bestiller jeg et domenenavn?
Du bestiller domenenavn hos en domeneforhandler. Forhandleren hjelper deg å komme i gang og håndterer videre oppfølging av abonnementet. Les mer om å bestille nytt domenenavn.
Hvor lang tid tar det å få registrert et domenenavn?
Når du bestiller et domenenavn hos en forhandler, vil forhandleren sørge for å registrere det i våre systemer. Behandlingen hos oss skjer automatisk og tar bare noen sekunder. Du får svar via domeneforhandleren. Behandlingstiden og rutinene der kan variere.

Som privatperson må du først skaffe deg en person-ID via en egen tjeneste hos oss. Først da kan forhandleren registrere domenenavnet. Neste gang du skal søke, behandles registreringen med én gang.

Kan jeg bestille domenenavn direkte hos Norid?
Nei, du må gå veien om en domeneforhandler. Vi tar ikke imot bestillinger direkte til oss.
Hvor mye koster et domenenavn?
Domeneforhandleren betaler en fast pris til oss for å registrere et domenenavn. I tillegg må du betale forhandleren for hans del av jobben. Påslaget fra forhandleren avhenger av hvilke tjenester du bestiller, og det varierer forhandlerne imellom.

Vår pris til domeneforhandleren er 60 kroner pluss mva. for å registrere et domenenavn. Etter det første året, koster det 60 kroner pluss mva. fra oss til forhandler å forlenge abonnementet.

Forhandlerne har ulike prismodeller, og noen har også spesialtilbud som kan gi lavere pris. Det kan lønne seg å sjekke pris hos flere forhandlere.

Her er en oversikt over domeneforhandlere som har avtale med oss.

Hvordan betaler jeg for domenenavnet?
Du betaler til domeneforhandleren.
Må jeg oppgi gateadresse som kontaktinformasjon eller holder det med postboksadresse?
Postboksadresse er tilstrekkelig så lenge den har norsk postnummer og -sted.
Hvor mange domenenavn kan jeg ha?
En virksomhet kan ha 100 domenenavn per organisasjonsnummer på formen domenetmitt.no. I tillegg er det mulig å registrere under aktuelle kategorier og under geografiske områder virksomheten har tilhørighet til. Les mer om antall domenenavn.

En privatperson kan ha fem domenenavn på formen domenetmitt.no. I tillegg er det mulig å registrere under priv.no og under geografiske områder som personen har tilhørighet til. Se detaljer i regelverket.

Jeg har fylt opp kvoten min. Kan jeg få utvidet grensen for antall domenenavn?
Grensene er fastsatt i regelverket. Vi kan ikke gjøre unntak fra disse. Hvis du har fylt opp kvoten, må du be om å få slettet et domenenavn før du kan bestille et nytt.
Hvilke domenenavn kan jeg velge?
I prinsippet står du fritt til å velge det domenenavnet du har lyst på. Du kan ikke velge domenenavn som er i bruk av andre eller navn som av forskjellige grunner er forbudt eller reservert. Du har plikt til å forsikre deg om at din registrering ikke bryter med andres rettigheter til navnet.

Her kan du lese mer om valg av navn.

Hvis du har planer om å starte egen virksomhet, anbefaler vi oppslagstjenesten navnesok.no. Her sjekker du domeneregisteret, Enhetsregisteret og varemerkeregisteret i ett og samme søk.

Mer om å sikre rettigheter til navn når du starter egen virksomhet.

Kan jeg velge domenenavn med særnorske tegn?
Du kan velge tegn i domenenavn som vil gi korrekt skrivemåte for alle ord i de offisielle norske skriftspråkene. Les mer om hvilke tegn du kan bruke, og hva du bør være oppmerksom på hvis du ønsker å bruke særnorske tegn.
Kan jeg bestille domenenavn med bare ett tegn?
Du kan ikke bestille domenenavn med bare ett tegn, se regelverket for .no
Hvordan bestiller jeg domenenavn under andre toppdomener?
Her finner du en oversikt over alle toppdomener i verden med lenke til den virksomheten som er ansvarlig for driften. Vi driver bare registeret for norske domenenavn, altså domenenavn som slutter på .no.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet?
Den informasjonen kan du finne ved å slå opp organisasjonsnummeret ditt i oppslagstjenesten vår.
Finnes det lister over domenenavn som snart blir ledige?
Nei, vi offentliggjør ingen lister over domenenavn som vil bli ledige. Du må sjekke om domenenavnet er ledig på vanlig måte.

Forlenge abonnementet

Hvordan vet jeg at abonnementet blir forlenget?
Så lenge abonnementsavgiften på domenenavnet blir betalt, løper abonnementet til det sies opp. Domeneforhandleren sørger for at abonnementet forlenges år for år i våre systemer. Les mer om å forlenge abonnementet.
Hvem har ansvaret for at abonnementet forlenges?
Det er domeneforhandleren som forlenger abonnementet for deg, men du bør sjekke hos forhandleren din at det gjøres.
Hvordan betaler jeg for å forlenge abonnementet?
Du betaler til domeneforhandleren. Hvis du ikke har mottatt faktura, bør du ta kontakt og etterlyse den.
Kan jeg betale abonnementsavgiften direkte til Norid?
Du betaler alltid abonnementsavgiften til domeneforhandleren, aldri til oss.
Hva skjer hvis abonnementsavgiften ikke blir betalt?
Forhandleren din skal sørge for å forlenge abonnementet i våre systemer. Hvis dette ikke er gjort i tide, startes en automatisk prosess med sletting av domenenavnet. I en slik situasjon vil vi sende deg flere varsler per e-post og brev slik at du eventuelt kan stoppe slettingen. Fra det første varselet sendes, har du 90 dager på deg til å kontakte forhandleren for å få stoppet slettingen slik at abonnementet kan forlenges.

Hvis du får et varsel til tross for at du har betalt abonnementsavgiften, kan det ha oppstått en misforståelse, og du må snarest kontakte forhandleren for å få avklart saken.

Jeg har betalt fakturaen jeg fikk fra domeneforhandleren, men har likevel fått varsel om at abonnementet mitt ikke er forlenget. Hva skjer?
Det betyr at forhandleren ikke har forlenget abonnementet å våre systemer. Ta snarest kontakt med forhandleren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenenavnet til seg og sørge for å forlenge abonnementet.
Jeg har fått varsel om at abonnementet mitt ikke er forlenget, og at Norid har startet en prosess for å slette domenenavnet. Hva betyr det?
Ta snarest kontakt med forhandleren for å avklare situasjonen. Du kan også kontakte en ny og be ham flytte domenenavnet til seg og sørge for forlenging av abonnementet.
Jeg har fått varsel om at domenenavnet mitt ikke lenger er tilknyttet en domeneforhandler. Hva betyr det?
Alle domenenavn må være knyttet til en domeneforhandler. Hvis ditt domenenavn ikke lenger er knyttet til en forhandler, vil abonnementet ikke bli forlenget. Du må snarest ta kontakt med den forhandleren du har brukt eller en ny for a avklare hva som har skjedd.
Jeg har fått varsel om at abonnementet ikke er forlenget og ønsker ikke lenger å ha domenenavnet. Hva gjør jeg?
Hvis du ikke lenger ønsker å ha domenenavnet, trenger du ikke å foreta deg noe. Du kan også se bort fra nye varsler om saken. Domenenavnet blir slettet etter en tid.
Men jeg har da aldri bestilt noe domenenavn!
Hvis det er registrert et domenenavn for din organisasjon eller for deg som privatperson, må du på et tidspunkt ha bestilt domenenavnet. Du kan finne registreringsdatoen ved å søke i oppslagstjenesten vår.

Oppdatere kontaktinformasjon

Hvordan oppdaterer jeg kontaktinformasjonen som er knyttet til domenenavnet mitt?
Ta kontakt med domeneforhandleren din. Fortell hvilke endringer som skal gjøres, for eksempel endring i e-postadresse, telefonnummer eller kontaktperson, så sørger forhandleren for at kontaktinformasjonen blir oppdatert hos oss. Du kan sjekke i oppslagstjenesten vår.
Kan jeg endre domenenavnet?
Domenenavnet kan ikke endres. Hvis du vil skifte domenenavn, må det gamle domenenavnet slettes, og du må bestille et nytt. Domeneforhandleren gjør dette for deg. Å endre domenenavn regnes som en vanlig bestilling, og du må betale registreringsavgift. I tillegg må du regne med at forhandleren vil fakturere deg for sin del av jobben.
Hvordan endrer jeg organisasjonsnummer for domenenavnet?
Ta kontakt med domeneforhandleren. Han overfører domenenavnet til det nye organisasjonsnummeret.
Kan jeg gjøre oppdateringer direkte hos Norid?
Nei, alle oppdateringer må gå via domeneforhandleren, som igjen sørger for oppdatering hos oss.
Hvorfor må jeg oppdatere kontaktinformasjonen min?
Både vi og andre kan ha behov for å komme i kontakt med deg, og da er det viktig at kontaktinformasjonen hos oss er oppdatert. E-postadressen er spesielt viktig siden vi bruker den for å kontakte deg hvis det skulle oppstå problemer med abonnementet, for eksempel at årsavgiften ikke er betalt. I verste fall kan en slik situasjon føre til at abonnementet avvikles og domenenavnet blir slettet.
Det er du som abonnent som må påse at kontaktinformasjonen er riktig, mens forhandleren gjør selve oppdateringen. Les mer om hvorfor og hvordan du oppdaterer opplysninger.
Hva koster det å oppdatere kontaktinformasjon for domenenavnet?
Vi fakturerer ikke forhandleren for endring av kontaktinformasjon, men du må likevel regne med at forhandleren kan ta betalt for sin del av jobben.

Overføre domenenavnet til en annen abonnent

Kan jeg overføre domenenavnet til et nytt organisasjonsnummer uten å gå om domeneforhandleren?
Nei. Alle bestillinger og overføringer må skje gjennom forhandleren. Vi tar ikke imot bestillinger fra abonnenter direkte.
Vi har lagt ned virksomheten i Norge og flyttet den utenlands. Kan domenenavnet overføres dit?
Nei. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å ha et norsk domenenavn.
Vi har avviklet virksomheten og slettet den i Enhetsregisteret. Kan jeg overføre domenenavnet til meg privat?
Det kan du. Forutsetningen er at du har ledig plass på din kvote på fem domenenavn.
Hvor raskt blir domenenavn frigitt når en organisasjon er slettet i Brønnøysundregisterene?
Det er ikke nødvendigvis slik at domenenavnet slettes når en organisasjon slettes fra Enhetsregisteret. Domenenavn overføres ofte til nye virksomheter, for eksempel ved fusjoner eller oppkjøp. Hvis du ønsker å overta et domenenavn, kan du prøve følgende kontaktpunkter:
Hva koster det å overføre domenenavn?
Det gamle abonnementet avsluttes og det opprettes et nytt abonnement på den nye abonnenten. Forhandleren betaler en fast pris til oss for domenenavn som overføres. I tillegg vil forhandleren ta seg betalt for sin del av jobben.

Avslutte abonnementet

Jeg har bedt om sletting av et domenenavn, men nå angrer jeg. Hva kan jeg gjøre for å stanse slettingen?
Ta kontakt med oss umiddelbart, enten på e-post (info@norid.no) eller på telefon (+47 73 55 73 55). Be om at slettingen stoppes. Vi sender en bekreftelse per e-post så snart slettingen er stoppet.
Jeg har ikke betalt årsavgiften for domenenavnet. Hvor lang tid tar det før det blir slettet?
Det kommer an på rutinene hos domeneforhandleren. I vår ende er rutinen slik at domener som ikke blir videreført, settes i karantene etter 60 dager og slettes etter 90 dager.
Jeg har bedt om at domenenavnet blir slettet, men får fortsatt faktura på årsavgiften. Hva skal jeg gjøre?
Ta kontakt med forhandleren for domenenavnet og be ham slette det. Faktureringsrutinene hos forhandlerne varierer. Noen fakturerer på forskudd, andre på etterskudd. Uansett må du regne med å betale for den tiden du har hatt domenenavnet.
Jeg har fått varsel om at domenenavnet mitt er knyttet til en virksomhet som ikke lenger finnes i Enhetsregisteret, og at det derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med domeneforhandleren din og be ham hjelpe deg med å overføre domenenavnet til en virksomhet med gyldig organisasjonsnummer.
Jeg har fått varsel om at årsavgiften for domenenavnet ikke er betalt, og at det derfor kan bli slettet. Hva skal jeg gjøre for å beholde det?
Ta kontakt med domeneforhandleren din og be ham hjelpe deg ned å videreføre abonnementet.
Jeg har fått melding om at domenenavnet mitt er slettet. Hva kan jeg gjøre for å få det tilbake?
Hvis du vil ha domenenavnet tilbake, må du kontakte en domeneforhandler og få ham til å registrere domenenavnet på nytt. Vær forberedt på at han mest sannsynlig vil fakturere tjenesten som en nyregistrering. Hvis noen andre i mellomtida har registrert domenenavnet, kan du klage til Domeneklagenemnda hvis du mener du har rettigheter til navnet, og at den som har registrert det, burde ha forstått det.
Jeg leier et domenenavn som en annen egentlig abonnerer på. Plutselig virker ikke domenenavnet lenger. Hva har skjedd, og hva gjør jeg?
Det kan være flere årsaker til at domenenavnet ikke virker. Du kan sjekke om domenenavnet fortsatt eksisterer i oppslagstjenesten vår. Finner du det der, kan du kontakte den som står oppført som ansvarlig kontaktperson. Hvis domenenavnet ikke lenger er registrert, bør du søke om å få registrere det.

 

Det er mulig å låne eller leie et domenenavn fra andre, men det er risiko knyttet til en slik avtale både for abonnenten og den som leier. Abonnenten vil alltid være den som har ansvaret og kontrollen med domenenavnet, og som dermed kan avslutte abonnementet eller overføre domenenavnet til andre. På den annen side er det abonnenten som blir stilt til ansvar hvis domenenavnet blir brukt til ulovlig virksomhet. Vi anbefaler ikke en slik løsning.

Jeg har lyst på et domenenavn til privat bruk

Jeg har sett at jeg kan registrere domenenavn på forskjellige steder i domenestrukturen. Hvilke muligheter har jeg?
Som privatperson har du tre muligheter når det gjelder plassering:
  • direkte under .no (domenetmitt.no)
  • under kategoridomenet priv.no, som er reservert for privatpersoner (domenetmitt.priv.no)
  • under ett eller flere av de geografiske domenene som administreres av Norid (domenetmitt.selbu.no, domenetmitt.odda.no osv.)
Hvor mange domenenavn kan jeg ha?
Du kan ha inntil fem domenenavn på formen domenetmitt.no, fem domenenavn under priv.no og fem domenenavn under hvert geografisk domene.
Hva er en person-ID?
Når du skal registrere domenenavn som privatperson, trenger vi fødselsnummeret ditt for å vite at du er deg. For å beskytte fødselsnummeret videre i kundeforholdet, lager du en egen person-ID hos oss. Den bruker du istedenfor fødselsnummeret når du skal bestille et domenenavn og for videre oppfølging av abonnementet.

Du bestiller en person-ID fra en egen tjeneste hos oss. Du får ID-en tilsendt per e-post innen maksimum en time.

Hva bruker jeg en person-ID til?
Du bruker din person-ID når du søker om et domenenavn eller hvis du senere skal oppdatere kontaktinformasjon for domenenavnet eller gjøre andre endringer.
Hvordan sjekker jeg om andre kan ha rettigheter til navnet jeg ønsker meg?
Oppslagstjenesten navnesok.no sjekker domeneregisteret, Enhetsregisteret og varemerkeregisteret i ett og samme søk. Et oppslag her kan gi en pekepinn om mulige rettigheter. I tillegg kan du slå opp i patentregisteret. Noen kan også ha rettigheter til navn som ikke er registrert, for eksempel kan et navn være beskyttet fordi det har vært i bruk over lang tid.
Jeg har et domenenavn. Hvordan får jeg tatt det i bruk til e-post og nettsider?
Domeneforhandleren din hjelper deg med å sette opp de tjenestene du vil ha. Hos mange får du også tilgang til enkle verktøy som gjør at du kan lage og vedlikeholde dine egne nettsider.
Jeg har flyttet til utlandet. Hva skjer med domenenavnet mitt?
Med status "utvandret" i Folkeregisteret kan du både beholde de domenenavnene du har og registrere nye. Du må fortsatt ha en norsk postadresse i vår database.
Jeg har endret navn i Folkeregisteret. Hva må jeg gjøre?
Ditt nye navn må knyttes til din person-ID. Du ordner dette der du opprinnelig laget person-ID-en. Husk at domeneforhandleren må endre navnet ditt i vår domenedatabase. Slik går du fram:
  • Legg inn fødselsnummeret ditt og det nye navnet
  • Endringen legges i kø for kontroll mot Folkeregisteret. Hvis det nye navnet stemmer med det som er registrert i Folkeregisteret, oppdateres koblingen mellom din person-ID og det nye navnet
  • Kontakt domeneforhandleren og oppgi din person-ID slik at han kan oppdatere din kontaktinformasjon hos oss

Om domeneforhandlere

Hva er en domeneforhandler?
En domeneforhandler leverer tjenester knyttet til domenenavn. Det er forhandleren som registrerer domenenavn som du har bestilt og som hjelper deg med endringer som gjelder abonnementet, for eksempel oppdatering av din kontaktinformasjon hos oss. Forhandleren sørger at abonnementet videreføres så lenge du ønsker å ha det og betaler årsavgiften.
Hvorfor må jeg kontakte en domeneforhandler?
Ordningen er slik at du må være kunde hos en forhandler for å bestille domenenavn, dette kan du ikke gjøre direkte hos oss.
Hvilke oppgaver har en domeneforhandler?
Det er forhandleren som registrerer domenenavn som du har bestilt og som hjelper deg med endringer som gjelder abonnementet, for eksempel oppdatering av din kontaktinformasjon hos oss. Forhandleren sørger at abonnementet videreføres så lenge du ønsker å ha det og betaler årsavgiften. Alle domeneforhandlerne på vår oversikt har en avtale med oss. Les mer om domeneforhandlere.
Hvordan finner jeg en domeneforhandler?
Du kan velge blant alle forhandlere som har avtale med oss om å drive forhandlervirksomhet. Vær oppmerksom på at ikke alle disse tilbyr tjenester til privatpersoner (dette går fram av oversikten). Oversikt over domeneforhandlere
Hvilken domeneforhandler bør jeg velge?
Det kan være smart å sjekke referanser og undersøke priser og betingelser hos flere forhandlere før du bestemmer deg. Spør alltid hvilke tjenester som inngår i prisen. Vi kan ikke anbefale én forhandler foran en annen.
Kan jeg bytte til en ny domeneforhandler?
Du kan bytte domeneforhandler når du vil. Ta kontakt med en annen av forhandlerne på lista og be ham flytte domenenavnet ditt til seg.
Hvordan finner jeg domeneforhandleren for mitt domenenavn?
Du finner forhandleren ved å søke i oppslagstjenesten.
Jeg har fått varsel om at domenenavnet mitt ikke lenger er knyttet til en domeneforhandler. Hva betyr det?
Det betyr at forhandleren din har sagt fra seg ansvaret for domenenavnet. Hvis du har fått et slikt varsel, må du snarest ta kontakt med den forhandleren du har brukt eller en ny slik at du får avklart hva som har skjedd.
Jeg er ikke fornøyd med forhandleren min. Hva gjør jeg?
Alle forhandlere som tilbyr norske domenenavn, har en avtale med oss. Avtalen forutsetter blant annet at alle endringer på et domenenavn skal skje på bestilling fra deg som abonnent. Hvis du mener at forhandleren ikke har overholdt dette, kan du melde fra til oss.

Vi kan følge opp forhold som er beskrevet i avtalen mellom oss og forhandleren, som for eksempel endringer på domenenavnet som du ikke har bedt om, overføring av domenenavnet til en annen abonnent uten at du har bedt om det, eller at forhandleren holder tilbake flyttekoden når du vil bytte forhandler.

Forhold som gjelder pris eller mangler ved tjenester som webhotell og e-post, eller måten du opplever å bli håndtert på som kunde, ligger utenfor det vi kan hjelpe til med. Du kan for øvrig ta med deg abonnementet og bytte til en ny forhandler når som helst.

Oppslagstjenesten for norske domenenavn

Hvilke retningslinjer gjelder for bruk av data fra oppslagstjenesten?
Her er retningslinjene for bruk av informasjonen i oppslagstjenesten.
Kan jeg laste ned opplysninger fra oppslagstjenesten?
I domenedatabasen er det mulig å hente ut opplysninger om enkeltdomener, organisasjoner, domeneforhandlere og kontakter, men vi tillater ikke bulknedlastinger av databasen. Her finner du retningslinjene for bruk av informasjonen i domenebasen.
Hvordan finner jeg ut hvilke domenenavn som er registrert på min virksomhet?
Den informasjonen kan du finne ved å slå opp organisasjonsnummeret ditt i oppslagstjenesten.
Hvordan finner jeg ut hvem som er forhandler for et domenenavn?
Den informasjonen kan du finne ved å slå opp domenet i oppslagstjenesten.
Hvordan finner jeg ut hvem som er kontaktperson for et domenenavn?
Se informasjon om domeneoppslag og personvern for informasjon om hvilke kontaktpersoner for et domenenavn du kan finne i oppslagstjenesten.
Kan jeg få en liste over alle norske domenenavn?
For at den informasjonen vi har om abonnenten ikke skal kunne misbrukes, gir vi ikke ut lister over domenenavn, og vi tillater heller ikke bulknedlastninger av databasen. I oppslagstjenesten er det mulig å sjekke om et domenenavn er registrert og hvordan abonnenten kan kontaktes. Se også vilkårene for domeneoppslag og informasjon om domeneoppslag og personvern.

Klage

Noen har registrert mitt firmanavn som sitt domenenavn. Kan jeg klage på dette?
Hvis andre har registrert et domenenavn som du mener du har rettigheter til, og du mener at den som har registrert det, burde ha forstått det, klage til Domeneklagenemnda eller få saken behandlet i rettsapparatet. Her finner du mer informasjon om hvordan du klager.
Jeg har funnet en nettside under et norsk domenenavn med et innhold jeg mener er ulovlig. Hva kan Norid som ansvarlig for domeneregisteret gjøre med det?
Hvis du mistenker at innholdet på et nettsted er ulovlig, bør du kontakte politiet. Vi driver ingen kontroll med innhold på nettsider, og har ikke mandat til å reagere overfor abonnenter som kan se ut til å bryte loven. Ansvaret for å reagere på mulige lovbrudd ligger hos politiet og rettsvesenet. Les mer om ansvar for innhold på nett.

Publisert: 8. februar 2016
Sist oppdatert: 24. august 2021