NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her er tilleggsreglene som gjelder for registrering av et domenenavn under fhs.no, vgs.no, gs.[fylke].no, fylkesbibl.no, folkebibl.no, museum.no, idrett.no, herad.no, kommune.no, gielda.no, suohkan.no, tjielte.no, uenorge.no og priv.no. Alle reglene gitt i hoveddokumentet gjelder også under disse domenene med mindre noe annet er spesifisert.

Hensikten med disse domenene er å gi et tilbud til landets skoler, biblioteker, museer, idrettsorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, ungdomsbedrifter og privatpersoner om å registrere domenenavn samlet i en forutsigbar struktur.

Hvem kan søke?

For følgende kategoridomener må søker representere en organisasjon av den aktuelle typen:

 • fhs.no: folkehøskoler
 • vgs.no: videregånde skoler
 • gs.[fylke].no: grunnskoler (barne- og ungdomsskoler)
 • fylkesbibl.no: fylkesbiblioteker
 • folkebibl.no: folkebiblioteker
 • museum.no: museer
 • idrett.no: idrettsorganisasjoner

  I tillegg til organisasjonstypene listet i vedlegg E, tillates underorganisasjoner (organisasjonstypen BEDR) å søke under disse kategoridomenene.

 • herad.no, kommune.no, gielda.no, suohkan.no, tjielte.no: Søker må være en kommune, fylkeskommune eller KS. Domenenavnet skal utgjøre hele, deler av, eller en naturlig forkortelse for organisasjonens faktiske navn på norsk, nordsamisk eller sørsamisk. KS kan i tillegg registrere domenene min, minside og www under hver kommunekategori.
 • uenorge.no: Søker må være en Ungdomsbedrift eller Studentbedrift, og må være en del av organisasjonen Ungt Entrepenørskap sitt undervisningsopplegg for videregående- og høyere utdanning. Domener registrert under uenorge.no slettes automatisk i løpet av sommerferien etter skoleåret hvor domenet er tildelt. Norid varsler abonnenten 1 måned før sletting
 • priv.no: Privatpersoner. Plikten til å dekke klagegebyret ved tap i klagesak gjøres ikke gjeldende overfor abonnenter under priv.no.
Publisert: 18. juni 2014
Sist oppdatert: 28. mars 2022