Om Norid

UNINETT Norid AS - Norid i kortform - driver registeret for norske domenenavn. Alle domenenavn direkte under .no er registrert hos oss. Vi behandler domenesøknader og sørger for at regelverket er i takt med behovene i samfunnet. I tillegg sørger vi for teknisk drift og utvikling av tjenesten. Vi tar også på oss andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med kjerneoppgavene.

For å kunne utvikle og tilpasse reglene for tildeling av domenenavn, har vi løpende kontakt med ulike grupper i samfunnet. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe for at domenenavnsystemet skal være pålitelig og robust, og styres på en åpen og demokratisk måte.

Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som tilsynsmyndighet. Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Norid er et datterselskap i UNINETT-konsernet.

Norid har også ansvaret for toppdomenene .bv (Bouvetøya) og .sj (Svalbard og Jan Mayen). Disse er foreløpig ikke åpnet for registrering av domenenavn.

Organisasjon (ansatte og styre)
UNINETT-konsernet

Nøkkeldata

Foretaksnavn UNINETT Norid AS
Organisasjonsnummer 985 821 585
Antall årsverk 16
Omsetning 2018 46,2 mill. kroner
Kontonummer 4200.49.88080
Etablert 1. juli 2003

Pressekontakter

Sist endret 4. juni 2019