Om Norid

UNINETT Norid AS - Norid i kortform - driver registeret for norske domenenavn. Alle domenenavn direkte under .no er registrert hos oss. Vi behandler domenesøknader og sørger for at regelverket er i takt med behovene i samfunnet. I tillegg sørger vi for teknisk drift og utvikling av tjenesten. Vi tar også på oss andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med kjerneoppgavene.

For å kunne utvikle og tilpasse reglene for tildeling av domenenavn, har vi løpende kontakt med ulike grupper i samfunnet. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe for at domenenavnsystemet skal være pålitelig og robust, og styres på en åpen og demokratisk måte.

Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som tilsynsmyndighet. Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Norid er et datterselskap i UNINETT-konsernet.

Norid har også ansvaret for toppdomenene .bv (Bouvetøya) og .sj (Svalbard og Jan Mayen). Disse er foreløpig ikke åpnet for registrering av domenenavn.

Organisasjon (ansatte og styre)
UNINETT-konsernet

Nøkkeldata

Foretaksnavn UNINETT Norid AS
Organisasjonsnummer 985 821 585 MVA
Antall årsverk 17
Omsetning 2016 41,3 mill. kroner
Kontonummer 4200.49.88080
Etablert 1. juli 2003

Pressekontakter

Sist endret 29. oktober 2018